V pátek 17. května proběhl ve škole celoškolní projekt Den Země podpořený Obcí Bory.  Všichni žáci navštívili mobilní planetárium a dvě stanoviště Lesů ČR. Žáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy měli možnost vidět živou lišku v kulturním domě, šesťáci lovili a poznávali bezobratlé živočichy v jezírku na školní zahradě, další žáci procházeli soutěžní botanickou stezku. Ve škole pak čekaly na žáky další ekologické aktivity. Počasí nám nakonec přálo, a tak si Den Země všichni užili.

 

V úterý 7. května vyrazila 5. třída do Velkého Meziříčí navštívit místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila program s názvem Detektivka. Seznámili jsme se s tímto literárním žánrem.  Blíže jsme poznali detektivní legendy Sherlocka Holmese a Hercula Poirota. Při vyšetřování vraždy jsme si zahráli na patology, při zkoumání otisků prstů jsme pronikli do záhad daktyloskopie. Náročné bylo luštění složité šifry, která nás nakonec dovedla ke sladkému pokladu.

Příjemným zakončením celého dopoledne byla návštěva zámku, kde jsme na nádvoří potkali paní Kratochvílovou, která nám zajímavě povídala o Velkém Meziříčí a nabádala nás k hrdosti na naši vlast a místo, kde žijeme.

Knihovna Velké Meziříčí - 5. t...

Další foto zde

Letní vědecko-technický tábor k rozvoji talentu a nadání se uskuteční ve spolupráci NIDV a Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina za podpory Kraje Vysočina v termínu 22. - 26. 7. 2019. Je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.

Bližší informace zde

 

30. dubna 2019 jsme uskutečnili besedu se zástupcem PČR. Žáci 6. a 7. ročníku - téma INTERNET A BEZPEČNÉ PROSTNĚDÍ, žáci 8. a 9. ročníku - téma ZÁVISLOSTI.

V pátek 26. dubna uspořádali žáci devátého ročníku soutěž Zlatý list pro své nejmladší spolužáky. Smíšená družstva dětí druhé, třetí a čtvrté třídy prokazovala své znalosti v následujících tématech: třídění odpadů, vodní živočichové, ptáci, jedlé a nejedlé rostliny, keře a stromy a les. Soutěž ještě děti doplnily svými znalostmi zvířat z pohádek a večerníčků. Také prvňáčci si společně s paní učitelkou prošli celou soutěžní trasu a překvapili nás svými znalostmi přírody. Díky krásnému počasí jsme si celé dopoledne užili. Na konci na všechny čekala zasloužená odměna.

Mgr. Věra Musilová

fotogalerie 2. část