Toto pololetí bylo u nás ve škole výjimečné. Výjimečný byl i závěr školního roku. Současná situace to trochu zkomplikovala, a proto se rozloučení se žáky 9.třídy konalo ve třídě bez účasti rodičů, ale za přítomnosti paní starostky Ing. Lucie Dostálové, pana ředitele Mgr. Františka Eliáše a paní učitelky třídní Ludmily Zikmundové. Slova se ujala paní starostka, popřála žákům úspěchy v dalším studiu, pan ředitel zhodnotil všech 9 let ve škole, připomněl úspěchy žáků v jednotlivých ročnících. Žáci obdrželi od paní starostky na rozloučenou zvoneček a podepsali se do kroniky SPOZ. A pak už nastal čas na přání pro deváťáky od paní učitelky třídní a předání vysvědčení.

Přeji všem mým deváťákům úspěšný start do další etapy života.

Ludmila Zikmundová, tř. učitelka

V posledním školním týdnu od 23. do 25. 6. 2020 se děvčata a chlapci z 1. – 5. třídy proměnili na badatele a zkoumali život v naší školní přírodní zahradě. V rámci rozvoje polytechnické výuky (MOST Vysočiny, o. p. s Velké Meziříčí) za námi přijel Standa Juhas ze Střediska ekologické výchovy ve Velkém Meziříčí a objevoval s dětmi, jak důležitá je pro náš život půda a jak vlastně vzniká. Děti hledaly půdní živočichy a některé pozorovaly kamerou s mikroskopem chvostoskoky.

A jaké zajímavé živočichy děti našly? Např.: kovaříky, hlemýždě zahradní, střevlíka, mandelinku, žížaly, svižníky, šídlo modré, běžníka, svinku, slimáka, páskovku a ploštice. Dokonce se jim podařilo pozorovat vážku při svlékání.

Dětem se program moc líbil.     

   

Zuzana Jurková                

Ve čtvrtek 5. 3. navštívila 7. a 8. třída třebíčský Alternátor. Akce byla hrazena z projektu Šablony II. a byla poslední před jarními prázdninami a uzavřením škol.

V tomto ekotechnickém centru na žáky čekal čtyřhodinový výukový program. Nejdříve si v laboratoři pod vedením lektorky vyzkoušeli několik zajímavých pokusů.  Poté se přesunuli do speciální místnosti, ve které se nachází projekční koule. Tato část programu byla zaměřena na ekologii. Žáci se zde dozvěděli spoustu užitečných informací spojených s ochranou životního prostředí. Po krátké pauze na svačinu se celá naše skupina vydala do expozice se závislostmi. Animátorky všem připomněly, jaká nebezpečí jsou spojena s různými druhy závislostí. Kdo chtěl, mohl si nasadit speciální brýle, které simulují nepříjemný pocit opilosti. Poslední hodina byla věnována jadernému odpadu. V expozici SÚRAO žáci zjistili, jak vypadá a funguje hlubinné úložiště, kde se tento odpad skladuje. Z Alternátoru jsme se přesunuli do centra Třebíče, kde jsme se společně prošli židovskou částí města. Žáci pak dostali očekávaný rozchod, který každý strávil dle svého uvážení. Nejčastěji všichni mířili ke stánku s oblíbeným kebabem. Celý den nás doprovázelo slunečné počasí a všichni jsme se vraceli domů s dobrou náladou.

Dita Malášková, Marta Aubusová a žáci 7. a 8. třídy

Prosím žáky, kteří mají vypůjčené knihy ze žákovské knihovny, aby je vrátili nejpozději v pátek 26. června. Děkuji.

M. Weinhöferová

 

Ukončení školního roku a předání vysvědčení proběhne v průběhu následujícího týdne:

1. stupeň a 9. ročník: v pátek 26. června

6. ročník: ve čtvrtek 25. června

7. ročník: v úterý 23. června

8. ročník: ve středu 24. června

Ukončení dne a odchod na oběd zůstává beze změny.

Tento den mohou přijít do školy i žáci, kteří nebyli přihlášeni k výukovým aktivitám. Musí donést podepsané čestné prohlášení.

Tito žáci mají také možnost individuálního převzetí vysvědčení po domluvě s třídním učitelem.