Poslední týden školního vyučování vyšly děti z první třídy do okolí Borů. Rozhlédli jsme se na "POHÁDKOVNÍKU", občerstvili se zmrzlinovým pohárem a nakonec jsme si pohráli na "BORSKÉ STEZCE".                        p.uč. J.Benešová

Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída

I v letošním školním roce absolvovali žáci 3., 4. a 5 třídy plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. Během deseti lekcí se snažili zdokonalovat svoje dovednosti v různých plaveckých stylech, se kterými se seznámili v minulém školním roce. Pokrok byl znát a některým dětem se podařilo získat ocenění „Všestranný plavec“. V poslední lekci všichni dostali „Mokré vysvědčení“ a čekaly je netradiční vodní hrátky (přemety, kotouly, vodní stěna…).    Teď už jen zbývá, aby děti své plavecké dovednosti dále zdokonalovaly, a to třeba během letních prázdnin, na které netrpělivě čekají.       P. Němcová

plavání
plavání

Žáci 2. třídy zažili netradiční týden. „Týden naruby“. Paní učitelky přihlíží a žáci učí. Ano, opravdu to tak bylo. Děti již 2 týdny dopředu plánovaly ve dvojicích přípravu na vyučovací hodinu, kterou si samy zvolily. Po dvojicích si měli možnost vyzkoušet stát na „druhé straně“. Poznaly, jaké to je, když jim někdo skáče do řeči a nenechá je doříct myšlenku, když se musí zdržovat napomínáním apod. Vytvářely si vlastní pracovní listy, hravé činnosti, při kterých jsme se učili. Používali netradiční metody, jako cd-přehrávač v matematice, učili jsme se venku apod. Dokonce dva spolužáci naplánovali v rámci hodiny času exkurzi k dědečkovi, kde jsme viděli domácí zvířata. Celkově byl celý týden velmi pestrý a zábavný. Všechny děti byly odvážné a moc se snažily. Užili jsme si to, a zdá se, že se z toho stane naše tradice.    p.uč. Weinhöferová

všechny fotografie najdete ve fotogalerii

 

V pondělí a úterý 10. a 11. června 2019 proběhl na naší škole již tradiční projekt žáků deváté třídy „Malé školní maturity“. Nanečisto si vyzkoušeli, jaké to bude za čtyři roky, až někteří přistoupí k těm skutečným maturitním zkouškám. Žáci prokazovali své znalosti z matematiky a českého jazyka a před komisí obhajovali svou závěrečnou práci z předmětů zeměpis, dějepis nebo přírodopis. Většina žáků pojala přípravu zodpovědně a před zvídavou komisí obstála. Věříme, že získané zkušenosti uplatní ve svém dalším studiu.

Mgr. Věra Musilová

Ve středu 29. 5. 2019 se naše škola zúčastnila programu Recyklohraní. Postupně se v jazykové učebně vystřídaly všechny třídy naší školy. Z důvodu odlišného věkového rozmezí žáků byl program pro každou třídu lehce odlišný. Naši osmou třídu s programem seznámila slečna Hana ze Žďáru nad Sázavou.

                Náš program vypadal následovně. V 11:40 hod jsme se dostavili do jazykové učebny, seznámili jsme se s naší lektorkou a pustili se s chutí do práce. Nejprve jsme si zopakovali, do jakých kontejnerů patří plasty, sklo, papír a další věci z domácnosti. Tuto část programu jsme zvládli bez problémů. Hádali jsme, kolikrát se dají věci recyklovat.  Dozvěděli jsme se například, že z vytříděného plastu se využije pouze 45 % na výrobu nových předmětů. Některé třídy rozebíraly maketu pračky a počítače a povídali jsme si o tom, co se dá ještě využít. Poté jsme si rozdali kartičky s různými domácími spotřebiči a jejich možným využitím pro recyklaci. Probrali jsme i další témata: fast fashion, výrobu oblečení v asijských zemích nebo třeba rozklad odpadu v přírodě.

                Program byl zajímavý se spoustou poučných informací. Víme, jaké věci, potraviny a oblečení bychom si měli kupovat, abychom neškodili naší planetě a chránili ji tak.

Článek připravila žákyně 8. třídy Alena Smejkalová, p.uč. Malášková a p.uč. Jurková

dsc08090
dsc08091
dsc08103
dsc08106