Zasedání školské rady dne 10.10.2017

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Ve školním roce 2017/2018 bude opět probíhat sběr druhotných surovin. Sbírat budeme starý papír (noviny, časopisy, kartony, apod.) - svázaný, označený jménem a množstvím.  Starý papír budeme vybírat v žákovském vestibulu školy vždy od 7.00 do 7.30 hodin v těchto termínech:

16. - 20. října 2017

12. - 16. února 2018

21. - 25. května 2018.

Dále celoročně vybíráme hliník, mobily, baterie, drobná elektrozařízení a PET víčka.

Předem děkujeme za spolupráci :-)

Taneční kroužek bude probíhat pro obě skupiny STREET DANCE ve středu 13.15 - 14.00 hod. První lekce se uskuteční ve středu 4. 10. 2017.

BREAK DANCE v letošním roce pro malý zájem nebude otevřen.

pondělí 2. 10. 2017

I. třída: 11.30 - 12.10 hod.

II. třída: 12.10 - 12.45 hod.

III. třída: 12.45 - 13.30 hod.

 

středa 4. 10. 2017

IV. a V. třída: 12.40 - 13.25 hod.

VI. - IX. třída: 13.25 - 14.10 hod.

Dotazník zjišťující zájem o kurzy komunitní školy najdete v sekci Komunitní škola.