Naše škola zavítala po tříleté pauze opět do Anglie. Tentokrát se vydala 8. a 9. třída v rekordním počtu 27 žáků. Navštívili jsme přímořské město Hastings. Zde nás čekaly pašerácké jeskyně, zřícenina hradu, piknik na pravém anglickém trávníku ve společnosti racků. Poté jsme navštívili akvárium a vyjeli si lanovkou nad město. Většina z nás ochutnala i typické fish and chips. Další den dopoledne nás čekal Brighton a zbyl i čas na nákupy. Odpoledne jsme vyrazili do Chichesteru, kde jsme zhlédli katedrálu a prošli se po skanzenu. Poslední den nesměl chybět Londýn, který jsme netrpělivě očekávali. Túru jsme začali ve čtvrti Greenwich, odkud jsme pluli lodí po Temži do historického středu. Tam jsme si prošli všechny nejdůležitější památky. Naši pouť jsme zakončili na London eye, ze kterého jsme se rozloučili s Londýnem z výšky. Poté jsme se rychle přesunuli metrem k autobusu a vydali se na cestu domů.

Musíme konstatovat, že zájezd se nám vydařil a splnil naše očekávání.  Žáci měli možnost procvičit si angličtinu v praxi, poznali trochu kulturu této země a prohlédli si krásná místa.

Foto z poznávacího zájezdu zde

V. Musilová, M. Aubusová

Jeden z posledních jarních dnů (28.5.) strávila druhá třída ve společnosti prvňáčků v Perníkové chaloupce u Pardubic. Velmi příjemný a ochotný personál se nám věnoval a děti byly velmi spokojené. Zábavnou formou nám byl představen nový pohled na pohádku, kde Ježibaba byla vlastně hodná a děti, které nezaťukaly a nepoprosily, byly uličníci. Prošli jsme pohádkovým lesem, vstoupili do nebíčka i do peklíčka. Děti se mohly sklouznout přímo do pekla a taky se z něho vrátit. Viděli jsme výstavu krásně zdobených perníků, tradiční dřevěné formy na perník a spoustu dalšího. Po krátkém občerstvení jsme přešli na Kunětickou horu, kde na nás už čekal průvodce, který nám například ozřejmil, jak s tímto místem souvisí Hrad Perštejn a proč má ve znaku Zubra. Děti byly plné dojmů a zážitků, o kterých si cestou domů v autobuse vypravovaly. Výlet se vydařil a dokonce nás v terénu nezastihl ani déšť. Martina Weinhöferová

V pondělí 27.5. 2019 vyrazila 3. a 4. třída společně se svými třídními učiteli do obory Žleby. Tato záchranná stanice si pro děti připravila program s lukostřelbou, žáci se seznámili s některými z místních zvířat, ať už odchovaných, či zachráněných.  Směli se vyfotografovat se samicí káněte. Součástí byla také ukázka dravců a krmení bílých jelenů. Společně jsme prošli i volně přístupnou částí obory. Po zakoupení suvenýrů a občerstvení nás čekalo dětské hřiště a poté jsme se odebrali zpět k autobusu a zamířili domů. Počasí nám přálo a den se vydařil.

Peklo Čertovina - společný výlet školní družiny a 5. třídy

Ve středu 22. května vydatně pršelo. To nás neodradilo a odvážně jsme vyrazili k Peklu Čertovina u Hlinska v Čechách. Uvelebili jsme se v krásné pekelné restauraci. Když jsme si vše prohlédli, úderem do gongu začal program v samotném pekle. Náš čertovský průvodce nás nejprve zavedl do čertovské školy, kde nás čertice profesorka poučila o tom, jak to v pekle a mezi čerty chodí. Dál jsme procházeli celým peklem, až jsme skončili na audienci u samotného Lucifera.  A to už šlo opravdu do tuhého! Někteří byli odvlečeni a převáženi na pekelné váze. Ulevilo se nám až v pekelné hospůdce, kde nás čerti občerstvili, zahráli na kytaru a zazpívali písničky. Krásnou odměnou za statečnost byla společná fotka u Luciferova trůnu. Závěrem je nutno říct, že i když v nás chvilkami byla malá dušička, ze spárů pekelných jsme nakonec vyvázli všichni. I když, jak se říká - Čert nikdy nespí - proto by si možná někteří měli dát do budoucna větší pozor na své chování...

 

Další foto zde ...

 

 

 

 

V pátek 17. května proběhl ve škole celoškolní projekt Den Země podpořený Obcí Bory.  Všichni žáci navštívili mobilní planetárium a dvě stanoviště Lesů ČR. Žáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy měli možnost vidět živou lišku v kulturním domě, šesťáci lovili a poznávali bezobratlé živočichy v jezírku na školní zahradě, další žáci procházeli soutěžní botanickou stezku. Ve škole pak čekaly na žáky další ekologické aktivity. Počasí nám nakonec přálo, a tak si Den Země všichni užili.