Téměř před úplným závěrem školního roku se druhá třída vydala na krásnou procházku do blízkého okolí Borů. Bylo veliké horko a tak jsme byli vděční stromům, které nám vždy na chvíli poskytly příjemné zátiší ve stínu, kde jsme si odpočinuli a mohli pokračovat dál. Děti ukázaly, že jsou zvyklé chodit často, protože bez problému ušly pochod dlouhý asi 9,5 km. Vycházku jsme zakončili sladkou tečkou v místní restauraci. Byli jsme moc spokojení, procházka se vydařila. Martina Weinhöferová

Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída

 

Ve středu 26.6. 2019 se žáci 6. - 9. ročníků zúčastnili jako již tradičně sportovního dne v Křižanově. Soutěžili ve vybíjené a nejstarší chlapci oproti letům předchozím v malé kopané na nově vybudovaném multifunkčníém hřišti. Hoši ve fotbale získali 3. místo, děvčata 6. a 7. třídy obsadila místo 2., na holky z 8. třídy (se dvěma žákyněmi 5. ročníku) zbyla bramborová pozice. Kluci 6. a 7. třídy získali ve vybíjené také 2. místo. I přes úmorné vedro všichni podali maximální výkon a se ctí reprezentovali naši školu. Děkujeme.

V pondělí 24. 6. jsme navštívili paní Křížovou, která nás vzala do své dílny, kde má různé stroje, nástroje, pomůcky a materiály na výrobu vazeb na knihy. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet obří řezačku papírů a práci s raznicí a knihařskou žehličkou. Vše bylo doplněno zajímavým povídáním o vázání knih, kterému se paní Křížová již dlouhou dobu věnuje. Tato návštěva byla jednou z výher, kterou jsme získali za odměnu v soutěži Moje kniha. Paní Křížové moc děkujeme.                        žáci 4. tř. a tř. uč. P. Němcová

Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída

Poslední týden školního vyučování vyšly děti z první třídy do okolí Borů. Rozhlédli jsme se na "POHÁDKOVNÍKU", občerstvili se zmrzlinovým pohárem a nakonec jsme si pohráli na "BORSKÉ STEZCE".                        p.uč. J.Benešová

Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída
Vycházka 1.třída

I v letošním školním roce absolvovali žáci 3., 4. a 5 třídy plavecký výcvik ve Žďáře nad Sázavou. Během deseti lekcí se snažili zdokonalovat svoje dovednosti v různých plaveckých stylech, se kterými se seznámili v minulém školním roce. Pokrok byl znát a některým dětem se podařilo získat ocenění „Všestranný plavec“. V poslední lekci všichni dostali „Mokré vysvědčení“ a čekaly je netradiční vodní hrátky (přemety, kotouly, vodní stěna…).    Teď už jen zbývá, aby děti své plavecké dovednosti dále zdokonalovaly, a to třeba během letních prázdnin, na které netrpělivě čekají.       P. Němcová

plavání
plavání