Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Informace o průběhu zápisu v ZŠ Bory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

V pátek 28. 2. se první a druhá třída vydala v rámci předmětu Člověk a svět do Ekocentra Chaloupky v Balinách. Čekal nás zde program nazvaný „Krása dřeva“.  Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně poznávaly, kde a jak se zpracovává dřevo a na co se používá. Vyzkoušely si práci sekyrou, hoblíkem, pořízem, pilou a ruční vrtačkou. Žáci měli také možnost seznámit se s druhy stromů, které se nejčastěji využívají na výrobky ze dřeva. Během programu si každý vyrobil dřevěnou kostku. Čekala nás také procházka na místní pilu, kde jsme se dozvěděli, jak se dřevo zpracovává. Program byl opravdu nabitý a zajímavý, a tak nám celé dopoledne velmi rychle uteklo. P. Němcová, J. Benešová

V březnu navštívili rodiče se svými předškoláčky naši školu. Využili možnosti prohlédnout si prostředí a jednu  třídu v naší škole. Děti se společně naučily básničku, zazpívaly, nakreslily pěkné obrázky, vyrobily jarní sluníčka a plni dojmů se vypravily domů                p. uč. J.Benešová, M. Weinhöferová

 

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme Vás o způsobu zajištění výuky po dobu uzavření školy.

Výuka bude probíhat elektronicky. Připravili jsme odkazy pro výuku jednotlivých tříd a předmětů na stránkách www.zsbory.cz. Systém bude zprovozněn dnes odpoledne, aby zítra mohli žáci začít s výukou.

Ke konkrétnímu zadání se dostanete kliknutím na příslušnou třídu a předmět. Učitelé sem budou postupně vkládat informace k výuce (odkazy na stránky k opakování, výuková videa, prezentace, pracovní listy, cvičení v učebnicích a pracovních sešitech atd.).

Doporučujeme změny v jednotlivých předmětech sledovat průběžně, ideálně každý den.

Žákům 7. – 9. třídy jsme zřídili osobní účty pro vstup do google učebny. Výhodou zde je, že učitelé mohou rychle se žáky komunikovat, úkoly případně hned hodnotit a zasílat zpětnou vazbu. Postup pro přihlášení zasíláme mailem rodičům žáků těchto tříd.

Věříme, že nastavený způsob bude funkční a bude žákům, rodičům i učitelům vyhovovat. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy nebo třídní učitele.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Vedení školy