Výuku nepovinného předmětu náboženství bude ve školním roce 2017/2018 zajišťovat farní vikář Marek Husák. Výuka je plánována následovně:

1. třída: pondělí 11.30 - 12.10 hod.

II. třída: pondělí 12.10 - 12.45 hod.

III. třída: pondělí 12.45 - 13.30 hod.

IV. a V. třída: středa 12.40 - 13.25 hod.

VI. až IX. třída: středa 13.25 - 14.10 hod.

Výuka náboženství proběhne poprvé v pondělí 2. října a ve středu 4. října.

 

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 I. třída 
Třídní učitel: Kučerová Lenka

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Vv

Čj

         
 

 
Ú
t

 

M

Čj

ČaS

Hv

         
 

 
S
t

 

Čj

Tv

M

Čj

         
 

 
Č
t

 

Čj

ČaS

Čj

         
 

 
P
á

 

Čj

Tv

M

Čj

         
                     

 

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 II. třída 
Třídní učitel: Chalupa Martin

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Tv

Čj

         
 

 
Ú
t

 

M

Čj

Vv

ČaS

Čj

       
 

 
S
t

 

Čj

M

Hv

Čj

         
 

 
Č
t

 

Čj

M

Tv

Čj

ČaS

       
 

 
P
á

 

Čj

M

Čj

         
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 III. třída 
Třídní učitel: Němcová Pavlína

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Aj

Čj

Hv

       
 

 
Ú
t

 

Čj

Tv

Aj

M

Čj

       
 

 
S
t

 

M

ČaS

Čj

Vv

Vv

       
 

 
Č
t

 

Čj

Tv

Aj

M

Čj

       
 

 
P
á

 

Čj

ČaS

M

Čj

       
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 IV. třída 
Třídní učitel: Benešová Jana

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Vl

Vv

Čj

       
 

 
Ú
t

 

M

Čj

Pří

Tv

Aj

       
 

 
S
t

 

Čj

Aj

Vl

M

Hv

       
 

 
Č
t

 

M

Čj

Čj

Pří

       
 

 
P
á

 

Čj

Aj

M

Čj

Tv

       
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 V. třída 
Třídní učitel: Malášková Dita

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

Aj

M

Vl

Hv

     
 

 
Ú
t

 

Čj

M

Tv

Pří

Čj

       
 

 
S
t

 

Aj

M

Inf

Vl

Čj

       
 

 
Č
t

 

Čj

Aj

M

Tv

Pří

       
 

 
P
á

 

Čj

M

Čj

Vv

Vv

       
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 VI. třída 
Třídní učitel: Aubusová Marta

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Aj

M

Fy

Z

Vv

Vv

     
 

 
Ú
t

 

Čj

M

D

Čj

Tv (Dív)

Tv (Chl)

Inf

Hv

 
 

 
S
t

 

Aj

M

Ov

Fy

       
 

 
Č
t

 

Čj

Aj

D

M

Čj

 

Z

Pč (Dív)

 
 

Tv (Chl)

 
 

 
P
á

 

M

Čj

Tv (Dív)

VkZ

       
 

Pč (Chl)

 
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 VII. třída 
Třídní učitel: Zikmundová Ludmila

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

M

Čj

D

Aj

Ov

     
 

 
Ú
t

 

Nj

Fy

Čj

M

Tv (Dív)

Tv (Chl)

Vv

Vv

 
 

 
S
t

 

Z

Aj

M

Čj

       
 

 
Č
t

 

Nj

M

Čj

D

 

Inf

VkZ

Pč (Dív)

 
 

Tv (Chl)

 
 

 
P
á

 

Aj

M

Tv (Dív)

Z

Hv

       
 

Pč (Chl)

 
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 VIII. třída 
Třídní učitel: Musilová Věra

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Nj

Z

Čj

Tv (Chl)

Tv (Dív)

Hv

 
 

 
Ú
t

 

M

Čj

Aj

Ch

Fy

 

S: DT (SI)

S: DT (SI)

 
 

S: DT (At)

S: DT (At)

 
 

S: DT (Gs)

S: DT (Gs)

 
 

L: Vv

L: Vv

 
 

 
S
t

 

M

Čj

Z

Nj

       
 

 
Č
t

 

M

Čj

Aj

Ch

Tv (Dív)

Tv (Chl)

Inf

Ov

 
 

 
P
á

 

D

Aj

M

Fy

VkZ

       
                     

 

 

(rozvrh platný od 4.9.2017)

                     
 

 IX. třída 
Třídní učitel: Křížová Dagmar

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Nj

M

Čj

Fy

Tv (Chl)

Tv (Dív)

Ov

 
 

 
Ú
t

 

M

Aj (I.)

Ch

Čj

 

D

S: DT (SI)

S: DT (SI)

 
 

S: DT (Gs)

S: DT (Gs)

 
 

S: DT (At)

S: DT (At)

 
 

Aj (II.)

L: Pč (Dív)

L: Pč (Dív)

 
 

L: Pč (Chl)

L: Pč (Chl)

 
       
 

 
S
t

 

(I.)

Čj (I.)

Aj (I.)

Fy

Z

       
 

Čj (II.)

(II.)

Aj (II.)

 
 

 
Č
t

 

Nj

M

Ch

Čj

Tv (Dív)

Tv (Chl)

Hv

Vv

 
 

 
P
á

 

M

Aj (I.)

Inf (I.)

Čj

D

       
 

Inf (II.)

Aj (II.)

 
                     

Zpracováno v systému Bakaláři

 

Informace pro žáky o termínech prací na školní zahradě ke stažení:

 

V pátek 30. června 2017 jsme slavnostně ukončili školní rok.

Nejprve se všichni žáci, učitelé a další hosté sešli v kulturním domě. Ředitel školy František Eliáš zhodnotil prospěch a chování, udělil pět pochval ředitele školy a vyhodnotil nejlepší sběrače druhotných surovin. Poté pozdravil žáky také starosta obce Josef Březka.

Závěr setkání patřil vycházejícím žákům. Ti si pro nás připravili pěkný a dojemný program. Děkujeme.

Po ukončení programu v kulturním domě jsme se vrátili do školy, kde obdrželi žáci od svých třídních učitelů vysvědčení.

Přejeme všem pěkné prázdniny!