Letošní ročník soutěže pro žáky druhých stupňů ZŠ a víceletých gymnázií, ve kterém pravidelně Kraj Vysočina nechává soutěžící poznávat známá i méně známá zákoutí Vysočiny, testuje jejich orientaci v mapě nebo odhaluje jejich vlastní znalosti regionu, vyhrál Jakub Homola ze ZŠ a MŠ Bory s 87% přesností odpovědí v náročném testu.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo rekordních 87 škol, celkem soutěžilo 173 žáků. Vyhrát tedy mohli opravdu jen ti, kteří se na soutěž pečlivě připravili. Nestačí jen znalosti ze školy, nesmí chybět zájem o dění kolem sebe. Jakub se soutěže účastnil již třikrát, jistě využil i vědomosti nabyté z předešlých ročníků. Vítězi moc blahopřejeme a přejeme mu radost z výhry – kromě hmotných cen si užije i dvoudenní výlet do Prahy, který je organizovaný Krajem Vysočina. Čeká ho návštěva Národního muzea a divadelního představení, výlet lodí, procházka Prahou a ubytování v hotelu s dobrým jídlem smile

Jako nováček si v soutěži statečně vedla také Zdislava Ambrožová z 6. třídy.

Poznej Vysočinu

 

Ve středu 13. 3. se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo oblastní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 54 recitátorů, kteří postoupili ze školních kol. Naši školu reprezentovalo osm žáků,  Lenka Doležalová a Josef Nevrkla ze 2. třídy,  Zuzana Dvořáková a Tomáš Pipek ze 4. třídy, Zdislava Ambrožová ze 6. třídy, Dana Hezinová ze 7. třídy, Kateřina Němcová a Aneta Králová z 8. třídy. I když nepostoupili do dalšího kola, podali všichni krásné výkony, za které jim patří poděkování.                         p. uč. P. Němcová

 

V rámci 10. ročníku celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti je měsíc březen vyhlášen jako měsíc čtenářů. Podpořit tuto akci se rozhodla i naše třída, a to formou projektového dne, zaměřeného na poznávání autorů a ilustrátorů českých pohádkových knih pro děti. Cílem bylo také posílit kladný vztah ke knihám a čtení.

Tento den přišly děti i paní učitelky oblečené v kostýmech pohádkových postav.  Mezi činnostmi, které nás tento netradiční den provázely, nechybělo zpívání, malované počítání s tajenkou, brainstorming, čtení s porozuměním, desková matematická hra „Z pohádky do pohádky“, vytvořená přímo pro tento den a nechyběla samozřejmě manipulativní práce s knihami nejznámější autorů a jejich ilustrátorů. Z některých knih nám v závěru dne přišli předčítat šikovní žáci ze 4. třídy.

Závěr dětí na projektový den? Dnes těch pět hodin opravdu uteklo.

 tř. uč. M. Weinhöferová

Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...
Pohádkami křížem krážem- 2.tří...

ostatní foto zde

 

Před jarními prázdninami zavítali předškoláci z Mateřské školy ve Vídni do naší první třídy. Děti se společně s prvňáčky zapojily do práce, protáhly se, namalovaly pěkný obrázek,  prohlédly si třídu a na závěr se zakously do dobré svačinky.            p.uč. J.Benešová

Pokud se nemůžete k zápisu dostavit, informujte se u vedení školy o náhradním termínu.

Pro usnadnění průběhu zápisu lze zápisní list vyplnit před zápisem.

Formuláře jsou ke stažení zde. Vytištěné budou též k dispozici na borských miniškoličkách 12. 3. a 26. 3. 2019. 

Formulář k vytištění a ručnímu vyplnění:

 

Formulář k elektronickému vyplnění a vytištění či zaslání mailem (otevírá se v chráněném zobrazení, po otevření je třeba povolit úpravy v horní liště)