Ve čtvrtek 31. října byla hodina angličtiny ve 4. třídě věnována tématu Halloween. Děti si ji užily ve strašidelných kostýmech.

Nejdříve jsme si o anglosaském zvyku popovídali, naučili se nová slovíčka a poslechli si koledu, která je pro Halloween typická. Pak už se duchové, čarodějnice a další strašidla rozeběhla konverzovat na koberec. Děti si ještě stihly vymalovat omalovánky podle pokynů a zahrát si hru, kde si upevnily novou slovní zásobu.

M. Aubusová

Téměř naprostá většina dětí z 3. ročníku využila nadstandartní nabídku a zakoupila si přístup k programu na podporu výuky angličtiny.  Administraci zaštiťuje pro žáky právě naše škola. Jedná se o speciální program vytvořený týmem neurovědců, který připravuje mozek na výuku angličtiny, provádí otisky anglických fonémů, učí myslet v angličtině a mnoho dalšího. Podle dosavadních výsledků z jiných škol mají tito žáci velmi usnadněný start do studia anglického jazyka a ve srovnávacích testech dosahují lepších výsledků.

Naše prozatímní postřehy jsou takové, že děti při výslovnosti krásně intonují, nemají problém si zapamatovat celé věty. Rychle si vytváří slovní zásobu. Jsou velmi šikovné a práce s programem je baví. Věříme, že nadšení dětem vydrží a že je budou jejich rodiče i nadále podporovat. Prohlédněte si fotky, zhlédněte krátká videa a posuďte, jak jsou děti po čtyřech týdnech výuky angličtiny šikovné.

p. uč. Martina Weinhöferová

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.