V pondělí 20. října jely malé děti z první třídy do Vídně. Zde jsme navštívili mateřskou školu, kde jsme společně s dětmi z Vídně a Mostiště viděli poutavé loutkové představení pohádky  O ČERVENÉ KARKULCE a O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Po krátkém občerstvení a odpočinutí jsme se vydali do zahradnictví ROZMARÍNEK, kde nám paní Rozmarínová popovídala o některých bylinkách, ukázala nám celé zahradnictví a také ukázala různé budky pro ptáčky. Jednu jsme od paní Rozmarínové dostali, tu si dáme na okno třídy a v zimě budeme pozorovat ptáčky, kteří přiletí na připravené krmení.

Benešová Jana

Předseda: Mgr. Jana Benešová

Zapisovatel: Mgr. Věra Musilová

Členové: Božena Chalupová

Petr Viliš

Marie Pekárková

Vladimír Homola

Zasedání školské rady dne 6.10.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok      2013-2014
  2. Projednání      bodového systému na evidenci a hodnocení přípravy žáka

Zasedání školské rady dne 25.3.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš, Vladimír Homola

 

Program:

  1. Projednání      rozpočtu 2014
  2. Seznámení      s výsledky dotazníkové akce pro rodiče

Zasedání školské rady dne 14.10.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy