Žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže Jeden za všechny, všichni za stůl. Natočili krátké video o tom, jak se dá hrát netradičně stolní tenis. Jejich video bylo vybráno jako jedno z nejkreativnějších. Vyhráli jsme stůl na stolní tenis a návštěvu špičkových stolních tenistů a olympioniků. Ti k nám do školy přijedou 25. května.

 

Také v letošním školním roce se žáci 8. ročníku zúčastnili projektu Kraje Vysočina. První dvě tříhodinové lekce byly zaměřeny na výuku laické zdravotnické první pomoci se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, čas byl věnován také praktickému nácviku. Poslední lekce  se zúčastnili profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru.

Další foto ve fotogalerii.

Zveme Vás na minipřehlídku činnosti kroužků školy, která se uskuteční ve středu 6. května 2015 v 15 hodin.

V jazykové učebně vystoupí hudební kroužek, kroužek hry na flétny a klávesy. Ve vestibulu školy si můžete prohlédnout výrobky kroužků keramiky a batikování.

V tento den budou v kmenových třídách od 15.30 hodin probíhat třídní schůzky.

Dne 16.4.2015, za krásného slunečného počasí, se vydaly děti z první třídy do Velkého Meziříčí na Ostrůvek. S provázejícím panem učitelem jsme poznávali život mravenečků, zahráli jsme si spoustu poučných her a nakonec jsme využili krásného počasí a pohráli jsme si venku na zahrádce, kde jsme samozřejmě i pozorovali mraveniště.

Mgr.Jana Benešová

 

 

Ve středu 15. 4. se děti 2. ročníku vydaly na SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Byl pro ně připraven program s názvem „ Než si ukrojíme krajíc chleba“. Program byl pro děti velice zajímavý a hlavně poučný. Děti si zopakovaly základní druhy obilovin, popovídaly
si o polních pracích a cestě chleba na náš stůl.  Dokonce si vyzkoušely mlátit obilí pomocí cepů. Na závěr si každý mohl umlít sám mouku a připravit chlebovou placku.

            Při našem výletu do Velkého Meziříčí nás provázelo krásné slunečné počasí, takže jsme si výlet užili plnými doušky. Všem se nám výlet líbil a těšíme se na další program, který si pro nás Ostrůvek připraví.

P. uč. Kučerová