Ve středu 25. června 2014 se žáci 9. třídy rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu se základní školou.Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků zúčastnili také někteří rodiče, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Dagmar Křížová a za sbor pro občanské záležitosti Jana Zikmundová. Starosta obce předal ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala třídní učitelka, která popsala svoje dojmy z práce ve vycházející třídě. To už mnohým přítomným ukáply slzy dojetí. Poté již žáci jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.

 Celá fotogalerie zde

Dne 3. června 2014 si žáci deváté třídy zkusili vyměnit své role s učiteli na 1. stupni. „Noví učitelé“ se zhostili své funkce na výbornou. Nejprve všichni absolvovali náslech u daného učitele, aby se mohli podívat, jak to v hodinách probíhá. Potom si nachystali přípravu na hodinu, kterou předem konzultovali se svými skutečnými učiteli. Někteří si připravili pomůcky (nebo si je půjčili), křížovky, diktáty, kvízy atd. Horší bylo udržet kázeň u starších žáků a hlavně zaujmout třídu, aby pracovala.

Celá fotogalerie zde

V měsíci dubnu vyhlásil ČOV tuto akci pro všechny základní školy v České republice. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila a přispěla k tomu, že se náš kraj Vysočina stal krajem s nejvyšším počtem zapojených škol - 81% !

Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...

Slohový útvar úvaha – žáci si vybírali z několika témat. Většině z nich se podařilo napsat velmi zajímavé práce. Tady je ke stažení ukázka několika z nich: 

Žáci 8. a 9. třídy měli možnost ve 2. pololetí v rámci volitelného předmětu dílny tvořivosti navštěvovat skupinu redakce.

Může si přečíst, jak sami popisují svoji práci v předmětu.