8. dubna 2015 proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okresní kolo matematické olympiády žáků 6. - 8. tříd. Z naší školy se zúčastnila čtyři děvčata ze 6. třídy - Gabriela Homolová, Tereza Březková, Jana Bajerová a Eliška Křížová, dále Richard Kafka ze 7. třídy. Všichni jmenovaní zabojovali a dosáhli pěkných výsledků.

Kategorie žáků 6. tříd se zúčastnilo 66 soutěžících. Z našich si nejlépe vedla Gabriela Homolová a Tereza Březková, které se dělily o krásné 4. místo s dalšími sedmi účastníky. V kategorii Z7 soutěžilo 43 žáků a Richard Kafka se spolu s dalšími šesti umístil na pěkném 15. místě. 

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

25.3. jsme vyrazili se žáky třetího ročníku na SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Program nesl název „Proutěné Velikonoce“. Děti se v první části seznámily s velikonočními zvyky a méně známými názvy pojící se právě s těmito svátky.

 Ve druhé polovině si vyzkoušely obarvit vajíčka v uvařených cibulových slupkách a dále si vyrobily jednoduchého ptáčka z březového proutí. Poté se přesunuly na zahradu a ve zbytku času si vyzkoušely u nás méně známý zvyk – koulení vejce za pomoci dřevěného klacíku.
p.uč.Chalupa

 

Žáci 9. třídy se zapojili do soutěže Video pohlednice z mého města, kterou vyhlašuje již čtrnáctým rokem  ANGLICKÝ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13. Letos jsme natáčeli již počtvrté.

Tentokrát je téma regionální. Scénář vznikl během chvilky. Padal jeden nápad lepší než druhý, a tak vznikly „Bláznivé regionální zprávy“ (Crazy Regional News), kde přinášíme zprávy z Vídně, z Borů, ze sportu a na závěr vám ukáže Apple Pepa, jak si můžete uvařit levný dezert. Zprávy uvádí legrační dvojice M+J. Jak moc jsou zprávy bláznivé, můžete posoudit sami.

Moc Vám přeji, aby vaše video pohlednice byla úspěšná ve velké celostátní konkurenci.

Mgr. M. Aubusová

V pátek 27. března 2015 se žáci 2. - 5. tříd účastnili turnaje v miniházené. Turnaj se konal ve sportovní hale „Za Světlou“ ve Velkém Meziříčí. Byl to náš první turnaj. Všichni hráli s velkým nasazením a hlavně s obrovským nadšením. Všem velikánská pochvala.

Mgr. Dagmar Křížová