Již šestým rokem probíhal na naší škole projekt pro žáky 9. ročníku "Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. Dále si podle zájmu vybrali jedno z témat svojí závěrečné práce - z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, anglického jazyka, chemie nebo fyziky. 

Hlavní dny maturit byly 9. - 10. června 2014. Žáky čekala nejprve zkouška z matematiky /dva příklady/, z českého jazyka /větný rozbor a otázka z literatury/ a obhajoba závěrečné práce před komisí. Všichni žáci přistoupili k malé maturitě zodpovědně a nikdo z nich nezklamal.

Výsledky maturit byly hodnoceny v procentech. Žáci se je dozví na slavnostním ukončení základní školy a vyhlášení výsledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu, kam budou pozváni oni i jejich rodiče.

 Další fotografie ve fotogalerii - 6 stran

V pátek 6.6. jeli žáci z prvního stupně (1., 2., 3. a 5.třída) na společný školní výlet. Vyjeli si do Punkevních jeskyní, podívali jsme se na dno propasti Macocha, projeli se na lodičkách po říčce Punkva, projeli jsme se vláčkem do Skalního mlýna. Výlet byl velmi pěkný, počasí nám přálo, všichni jsme se v pořádku vrátili zpět.

 

Ostatní fotografie najdete ve fotogalerii (ta má 3 stránky)

V průběhu února a března 2014 měli rodiče i žáci možnost vyjádřit se k činnosti školy v dotazníkovém šetření. Souhrnné výsledky jsou zde ke stažení.

 

Ve dnech 15. - 16. května 2014 se konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. O jeho průběhu čtěte dál článek od jedné z účastnic, žákyně 8. třídy Markéty Mičkové.

V pátek 30. 5. 2014 jsme společně oslavili Den dětí. Vzhledem k nepříznivému počasí probíhal celý den ve škole. Akce začala v tělocvičně přehazovanou mezi učiteli a žáky 8. ročníku. Hrály se tři sety, každý do 10 bodů. Zápasy byly hodně vyrovnané a rozhodovaly se až v posledních chvílích. Velké klání nakonec skončilo 2:1 pro učitele.

Žáci 9. ročníku se nechali inspirovat filmem "Vesničko má středisková" a na fotbal nastoupili jako družstevníci. Učitelé byli tentokráte za Sněhurku a trpaslíky. Družstevníci vyhráli 1:0.

Poté již začaly atrakce, které si připravili žáci 8. ročníku. Za nasbírané lístečky děti nakupovaly sladkosti a jiné zboží. Za finanční příspěvek děkujeme Radě rodičů.

Další foto na pěti stranách ve fotogalerii zde.