Dne 10. 6.2014 se žáci 8.třídy vydali na jednodenní školní výlet do Brna. Žáci z Borů se ráno sešli ve vestibulu a vyrazili na vlak do Skleného,  po cestě se k nim přidaly děti  z Radenic . Nakonec  jsme  se všichni sešli na vlakovém nádraží a vyrazili vlakem do Brna.

Dále ve fotogalerii

Den 16.6. se stal pro nás "prvňáčky" slavnostní. Byli jsme totiž pasováni na čtenáře borské knihovny poté, co jsme zdárně přečetli kousek textu z dětské knihy. Všem se to podařilo a za odměnu jsme obdrželi svou první knihu s diplomem a členskou kartičkou.

Za 1. třídu Zikmundová J.

Na závěr školního roku šli žáci prvního stupně na knihovnické lekce.

Děti z druhé třídy absolvovaly lekci se zaměřením na knihu LEXIKON STRAŠIDEL. Přečetly si zajímavé a tak trochu strašidelné pohádky. Nakonec děti vyluštily křížovku se jmény strašidýlek.

 

Děti z páté třídy  Na začátku proběhla diskuse dětí a paní Křížové na téma knih, které děti přečetly a kterou by komu doporučily. Pak následovala ukázka knih a doporučení paní knihovnice a nakonec měla pro všechny nachystaný hlavolam (pak jsme si chvíli pohráli šli jsme).

Žákyně 8. třídy Zuzana Drlíčková byla oceněna v soutěži Domácí mazlíčci - výtvarný obor, do které se zapojili žáci 8. třídy s paní učitelkou Maškovou. Soutěž pořádala Základní umělecká škola Kladno.

Gratulujeme Zuzce k dosaženému úspěchu.

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se na naší základní škole konala tradiční soutěž Železný mužíček. Kromě našich žáků se jí zúčastnili sportovci z Radostína nad Oslavou, Ostrova nad Oslavou a Křižanova. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, skok do dálky a běh na 60 metrů /I. kategorie na 50 metrů/. 

Blahopřejeme všem sportovcům k jejich výkonům.

Další foto ve fotogalerii.