V pátek 20. 9. se naši prvňáčci vydali do mateřské školy. Čekalo je tam totiž maňáskové divadelní představení, které sem přijeli sehrát herci z centra Šeherezáda. Děti viděly pohádku „O myšce Lojzičce“, která je nejen pobavila, ale zároveň poučila.            Tř. uč. P. Němcová

1.třída v MŠ
1.třída v MŠ

Ve čtvrtek 19. 9. vyrazila 7., 8. a 9. třída na exkurzi do Prahy. Čekala nás prohlídka Letiště Václava Havla a procházka historickým centrem Prahy. Od školy jsme vyjížděli už v šest hodin ráno a zamířili jsme rovnou na letiště, kterým nás velmi poutavě provázel bývalý člen vojenského letectva. Nejdříve jsme museli projít bezpečnostním rámem, což byla pro některé zcela nová zkušenost. Poté jsme nasedli do vyhlídkového autobusu, který nás po letištní ploše přepravoval. Díky tomu jsme mohli zhlédnout hasičské vozy, vnitřní prostory hangáru, provoz na ploše letiště či navádění letadel na stání. Velkým zážitkem pro nás byla možnost sledovat starty a přistávání letadel. Plni dojmů jsme se poté přesunuli k Pražskému hradu, nahlédli jsme do katedrály svatého Víta, pokračovali jsme Nerudovou ulicí a přes Karlův most a Staroměstské náměstí jsme dorazili až na Václavské náměstí. Zde už žáci dostali tolik očekávaný rozchod, každá skupinka tak využila tento volný čas po svém. Z Prahy jsme si odvezli spoustu zážitků, nových vědomostí a někteří i pěkný suvenýr.

 Foto z exkurze zde

Dita Malášková, Marta Aubusová a Ludmila Zikmundová

Ve školním roce 2019/2020 bude opět probíhat sběr druhotných surovin. Sbírat budeme starý papír (noviny, časopisy, kartony, apod.) – svázaný, označený jménem a množstvím. Starý papír budeme vybírat v žákovském vestibulu školy vždy od 7.00 do 7.30 hod. a to v těchto termínech:

14. října - 18. října 2019

10. února - 14. února 2020

18. května - 22. května 2020

Svázaný papír ve vestibulu odevzdáte službě, která si vás zapíše. Pokud byste papír donesli mimo uvedený čas, položte ho mimo již zvážený a zapsaný papír.

Dále budeme v průběhu celého roku vybírat hliník, staré mobily, baterie, drobná elektrozařízení a PET víčka. PET víčka a hliník vhazujte do určených nádob u školních dílen.

V úterý 17. září 2019 rozdali třídní učitelé žákům nabídku kroužků pro školní rok 2019/2020. Vyplněný dotazník odevzdávají žáci do pondělí 20. září 2019. Informace o zahájení kroužků obdrží poté od vedoucích kroužků.

   
   

Kalendář akcí  

Recitační soutěž
pondělí 24.02.2020
13:00
- hod.
1. miniškolička
úterý 03.03.2020
15:30
- hod.
2. miniškolička
pondělí 23.03.2020
15:30
- 17:00 hod.