Také letošní čtvrťáci dostali možnost, podívat se na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí. Minulý týden jsme měli teoretickou část ve škole, kde jsme se dozvěděli mnoho pravidel, která se mají dodržovat na silnici, mnoho dopravních značek a viděli jsme videa, která pro nás byla hodně poučná. Včera jsme si vše vyzkoušeli v praxi na dopravním hřišti. Všem se nám dařilo, užili jsme si spousty legrace a na závěr jsme dostali průkazy, které z nás dělají šikovné cyklisty. Moc chceme poděkovat všem, kdo se na této akci podílí, a doporučujeme každému čtvrťákovi, aby se na dopravní hřiště podíval.                                Tř. uč. Kučerová

Dne 10. 5. se žáci 5., 6., a 7. třídy zúčastnili školního výletu. Nejdříve je čekala prohlídka zámku Hluboká, kde si prošli i zámeckou zahradu, ve které mnozí využili možnosti občerstvit se či zakoupit si něco pěkného na památku. Následovala příjemná túra k vyhlídkové věži na Rýdově kopci u obce Děbolín. Věž měří celkem 33 metrů a vede na ni dohromady 102 schodů, což si někteří výletníci sami přepočítali a schody si vyšli i vícekrát. Z věže měli žáci možnost vidět například Šumavu či rakouské Alpy. Z Děbolína byl už jen kousek cesty do Jindřichova Hradce, kde jsme vyhledali místo, kterým prochází 15. poledník východní délky. Při překračování čáry označující poledník si všichni přáli jedno přání, protože stará legenda praví, že se přání do roka a do dne vyplní. Na náměstí dostali žáci rozchod, který každý využil dle svých představ. Poslední zastávkou našeho výletu byla zpívající fontána, která nabízí jedinečnou podívanou. Poté jsme už všichni nastoupili do autobusu a přesunuli se zpět ke škole. Celý den nás všechny provázela nejen dobrá nálada, ale i krásné slunečné počasí.

 

dsc05557
dsc05558
dsc05559

Foto zde

V dubnu jsme se žáky sedmého a devátého ročníku navštívili úpravnu vody Mostiště. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o průběhu úpravy přehradní vody na vodu pitnou. Prošli jsme se i po hrázi přehrady Mostiště, kde nám pan hrázný Hezina prozradil množství zajímavostí týkajících se přehrady, její stavby i rekonstrukce hráze.                                                    V. Musilová, L. Zikmundová

 

Přehrada Mostiště

Foto zde

Zveme všechny rodiče, prarodiče, současné i bývalé žáky a zaměstnance a další příznivce školy.

 

 

 

Koncem měsíce dubna si žáci ze třetí třídy vybrali téma ČARODĚJNICE. Pracovali s modelovací hmotou, také si udělali strašidelnou pavoukovu čelenku. Práce se jim dařila.