V týdnu od 17. 2. do 21. 2. bude na naší škole  probíhat projekt Edison.
Tento projekt v České republice funguje již 8 let. Jedná se o mezinárodní projekt, během kterého působí ve škole zahraniční studenti. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních her seznamují žáky s jejich zeměmi a kulturami. Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace českých žáků ke studiu cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že celý projekt probíhá v angličtině a klade důraz na jeho interaktivitu (diskuze, hry), slouží rovněž pro zlepšení komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce.
V naší škole budou působit studentky z Ukrajiny, Arménie, Gruzie a Indonésie. Tato skupina působí v České republice již od druhé poloviny ledna, naše škola je jejich čtvrtá v pořadí.
Žáci od 5. do 9. třídy mají do rozvrhu od pondělí do středy začleněny dvouhodinové anglické bloky s mluvčími, žáci 3. a 4. třídy jednohodinové bloky. Ve čtvrtek dopoledne budou žáci pracovat na společném projektu, v pátek ráno budou probíhat prezentace. V ostatních hodinách probíhá výuka dle rozvrhu.

V měsíci lednu proběhla ve Žďáru nad Sázavou okresní kola dějepisné olympiády, olympiády v českém jazyce a matematické olympiády kategorie Z5 a Z9. 

V dějepisné olympiádě nás reprezentoval Tomáš Zeisel a Alena Smejkalová, v olympiádě z českého jazyka Alena Smejkalová a Aneta Sedláková a v matematické olympiádě Tereza Doležalová a Nela Eliášová za kategorii Z5 a Zuzana Ambrožová za kategorii Z9.

V olympiádách se nejlépe vedlo Tereze Doležalové, která v matematické olympiádě žáků 5. tříd  obsadila 9. místo z 51 účastníků a zařadila se tak mezi 28 úspěšných řešitelů. Zuzana Ambrožová v kategorii žáků 9. tříd obsadila pěkné 17. místo z 39 soutěžích.

Všem jmenovaným soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

V úterý 11. 2. se to v první třídě hemžilo princeznami, piráty, policisty, indiány, nechyběli ani ninjové, čarodějky, kostlivec či sportovec.  Konal se totiž karneval.  Děti si nejdříve udělaly přehlídku a průvod masek a pak se daly do práce. V českém jazyce např. hádaly pohádkové bytosti v aktivitě „Kdo jsem“ a luštily tajné slovo. V pracovních činnostech tvořily ve dvojicích veselého klauna. V hodině předmětu Člověk a svět jsme se věnovali tématu zdraví, nemoci, úrazu a tak jsme vyzkoušeli, jak nám funguje zrak a sluch.  V této aktivitě si nejlépe vedla indiánka. O nemocech a úrazech toho věděli nejvíce naši piráti a kostlivec. Hodinu psaní jsme zahájili pohádkou Teta to plete, to se ale nedalo říci o našich účastnících karnevalu. Ti to nepletli a poznali všechna písmena.  Nechyběla také tombola, ze které si každý odnesl drobnou cenu. Karneval se vydařil a těšíme se na další v příštím roce.      Tř.uč. P. Němcová

Karneval 1.třída
Karneval 1.třída
Karneval 1.třída

V úterý 11. února jsme si po dvouleté pauze zabruslili na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Vystřídaly se zde postupně všechny třídy. Ve škole zůstali jen naši nejmenší – prvňáčci. Byli mezi námi bruslaři zdatní i ti, kteří tento druh pohybu ještě tolik nenatrénovali. Za úsilí a snahu, kterou bruslení věnovali, si všichni zaslouží velkou pochvalu J

Bruslařské i hokejové disciplíny si pro nás přichystali naši spolužáci – hokejisté Peťa Jašek a David Hammer – za což jim děkujeme. Velké poděkování patří také rodičům, kteří pomohli dětem se zavazováním bruslí.  Zvláště děkujeme panu Dvořákovi a Rozmarinovi, kteří nám pomohli i na ledě.

Bruslení 2020
Bruslení 2020
Bruslení 2020

Foto zde

5.2. 2020 proběhlo na ZŠ Sokolovské ve Velkém Meziříčí okrskové kolo ve šplhu na tyči pro žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve dvou kolech a počítal se lepší čas. Naši sportovci ve složení: Drápela M., Hedbávná S., Rozmarinová E., Dostál J., Sobotková A., Hlaváčová Z., Kaštan E. bojovali se ctí a ve velmi vyrovnaných soubojích dosáhli i na medailové pozice. Stanislav K. – 1. místo, Eduard K. místo 2. a Eliška R. místo 3. Tato umístění jsou postupová a budeme se těšit na okresní kolo v ZR. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.                      p. uč. M. Chalupa

Šplh 1.stupeň
Šplh 1.stupeň
Šplh 1.stupeň
Šplh 1.stupeň