První jarní den přišly děti z mateřské školy k prvňáčkům. Společně jsme si zazpívali, zacvičili, vyzkoušeli malovaní. Dětem se společná práce dařila.

          p. uč. J.Benešová

1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory
1.třída - návštěva z MŠ Bory

Před pár týdny školní knihovna vyhlásila první ročník soutěže „KNIHOMÁNIE“. Všichni žáci napříč ročníky se mohli zapojit a napsat svoji knihu – příběh na téma: Každý problém má své řešení. Děti knihu samy nejen psaly, ale také ilustrovaly. Podpořili jsme tak 10. ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti, která vyhlásila měsíc březen, jako měsíc čtenářů. Sešlo se celkem třináct velmi zdařilých knih. Každý příběh nesl své poselství, a to, že naděje umírá poslední, na dobré přátele se můžeš spolehnout, že strach má velké oči apod. Všem zúčastněným velmi děkujeme a blahopřejeme těm, kteří se umístili a dostali knižní odměnu. Těšíme se na další ročník.

p. uč. M. Weinhöferová

 

V úterý 19. 3. jsme se vypravili do Velkého Meziříčí na exkurzi do tiskárny Protisk Prchal. Byla to jedna z odměn, kterou děti získaly v soutěži Moje kniha, kterou vyhlásila koncem loňského roku Obecní knihovna Bory. Odměnu jsme si řádně užili, měli jsme možnost podívat se přímo do provozu tiskárny, kde nám zaměstnanci a pan majitel ochotně ukázali různé stroje a technologie, které používají při tisku knih, letáků, plakátů a různých brožur. Někteří žáci na závěr vyslovili přání, že by chtěli jednou v tiskárně pracovat. Stihli jsme se ještě krásně projít, navštívit dětské hřiště a zamlsat v cukrárně. Děkujeme paní Křížové za zprostředkování zajímavé exkurze a zaměstnancům a panu majiteli tiskárny za čas, který nám věnovali a za dárky, kterými nás obdarovali.                                    Tř.uč. p. Němcová

1.třída

Děti v měsíci knihy opět navštívily knihovnu v Borech, kde si vyzkoušely napsat svůj první dopis kamarádovi a ten "jako poslat" poštou. Na závěr nám zbyla i chvilka na prozkoumání nových stolních her.                          tř. uč. J. Benešová

2.třída

14. března žáci 2. třídy opět zavítali do místní knihovny. Po minulých zkušenostech jsme se těšili. Paní Křížová dětem představila velmi zajímavé knihy, ze kterých také četla. Všímali jsme si i ilustrací a byly nám vysvětleny druhy vazeb u knih. Jistě jsme si krom příjemného zážitku odnesli i nové znalosti, které využijeme.

tř. uč. M. Weinhöferová

3.třída

Tentokrát se děti s paní Křížovou bavily převážně o lidových rčeních. Přečetla jim dva úryvky z knížek, pak všichni hráli hru na přísloví tety Kateřiny - dle postavy ze Saturnina, kde mezi sebou soutěžili v dokončování z části přečtených příslovích. Ke konci hodin si někteří půjčili knížky a šli jsme.      tř. uč. M.Chalupa

 

Letošní ročník soutěže pro žáky druhých stupňů ZŠ a víceletých gymnázií, ve kterém pravidelně Kraj Vysočina nechává soutěžící poznávat známá i méně známá zákoutí Vysočiny, testuje jejich orientaci v mapě nebo odhaluje jejich vlastní znalosti regionu, vyhrál Jakub Homola ze ZŠ a MŠ Bory s 87% přesností odpovědí v náročném testu.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo rekordních 87 škol, celkem soutěžilo 173 žáků. Vyhrát tedy mohli opravdu jen ti, kteří se na soutěž pečlivě připravili. Nestačí jen znalosti ze školy, nesmí chybět zájem o dění kolem sebe. Jakub se soutěže účastnil již třikrát, jistě využil i vědomosti nabyté z předešlých ročníků. Vítězi moc blahopřejeme a přejeme mu radost z výhry – kromě hmotných cen si užije i dvoudenní výlet do Prahy, který je organizovaný Krajem Vysočina. Čeká ho návštěva Národního muzea a divadelního představení, výlet lodí, procházka Prahou a ubytování v hotelu s dobrým jídlem smile

Jako nováček si v soutěži statečně vedla také Zdislava Ambrožová z 6. třídy.

Poznej Vysočinu