V pondělí 27.5. 2019 vyrazila 3. a 4. třída společně se svými třídními učiteli do obory Žleby. Tato záchranná stanice si pro děti připravila program s lukostřelbou, žáci se seznámili s některými z místních zvířat, ať už odchovaných, či zachráněných.  Směli se vyfotografovat se samicí káněte. Součástí byla také ukázka dravců a krmení bílých jelenů. Společně jsme prošli i volně přístupnou částí obory. Po zakoupení suvenýrů a občerstvení nás čekalo dětské hřiště a poté jsme se odebrali zpět k autobusu a zamířili domů. Počasí nám přálo a den se vydařil.

Peklo Čertovina - společný výlet školní družiny a 5. třídy

Ve středu 22. května vydatně pršelo. To nás neodradilo a odvážně jsme vyrazili k Peklu Čertovina u Hlinska v Čechách. Uvelebili jsme se v krásné pekelné restauraci. Když jsme si vše prohlédli, úderem do gongu začal program v samotném pekle. Náš čertovský průvodce nás nejprve zavedl do čertovské školy, kde nás čertice profesorka poučila o tom, jak to v pekle a mezi čerty chodí. Dál jsme procházeli celým peklem, až jsme skončili na audienci u samotného Lucifera.  A to už šlo opravdu do tuhého! Někteří byli odvlečeni a převáženi na pekelné váze. Ulevilo se nám až v pekelné hospůdce, kde nás čerti občerstvili, zahráli na kytaru a zazpívali písničky. Krásnou odměnou za statečnost byla společná fotka u Luciferova trůnu. Závěrem je nutno říct, že i když v nás chvilkami byla malá dušička, ze spárů pekelných jsme nakonec vyvázli všichni. I když, jak se říká - Čert nikdy nespí - proto by si možná někteří měli dát do budoucna větší pozor na své chování...

 

Další foto zde ...

 

 

 

 

V pátek 17. května proběhl ve škole celoškolní projekt Den Země podpořený Obcí Bory.  Všichni žáci navštívili mobilní planetárium a dvě stanoviště Lesů ČR. Žáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy měli možnost vidět živou lišku v kulturním domě, šesťáci lovili a poznávali bezobratlé živočichy v jezírku na školní zahradě, další žáci procházeli soutěžní botanickou stezku. Ve škole pak čekaly na žáky další ekologické aktivity. Počasí nám nakonec přálo, a tak si Den Země všichni užili.

 

V úterý 7. května vyrazila 5. třída do Velkého Meziříčí navštívit místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravila program s názvem Detektivka. Seznámili jsme se s tímto literárním žánrem.  Blíže jsme poznali detektivní legendy Sherlocka Holmese a Hercula Poirota. Při vyšetřování vraždy jsme si zahráli na patology, při zkoumání otisků prstů jsme pronikli do záhad daktyloskopie. Náročné bylo luštění složité šifry, která nás nakonec dovedla ke sladkému pokladu.

Příjemným zakončením celého dopoledne byla návštěva zámku, kde jsme na nádvoří potkali paní Kratochvílovou, která nám zajímavě povídala o Velkém Meziříčí a nabádala nás k hrdosti na naši vlast a místo, kde žijeme.

Knihovna Velké Meziříčí - 5. t...

Další foto zde

Letní vědecko-technický tábor k rozvoji talentu a nadání se uskuteční ve spolupráci NIDV a Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina za podpory Kraje Vysočina v termínu 22. - 26. 7. 2019. Je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro žáky nižších stupňů víceletých gymnázií.

Bližší informace zde