Žáci 4. a 7. třídy měli ve středu 7. května 2014 velkou radost. Zapojili se totiž do velké jarní soutěže COOPMÁNIE pro moravské a slezské základní školy a víceletá gymnázia a získali 2. místo. Vyhrávají třídenní zájezd do Jeseníků od 18. - 20. června. Cenu jim v odpoledních hodinách předali zástupci společnosti COOP a radia Čas.

Čtěte dál, jak se na soutěž dívají žáci ze 4. třídy

V pátek 2. května 2014 se na naší škole konal projektový den ke Dni Země. Tentokráte žáci pracovali ve smíšených skupinách - v každé skupině byli žáci od 2. do 8. ročníku. Žáci 9. třídy se podíleli spolu s učiteli na organizace dne. Jednotlivé skupiny prošly 10 dílnami: Pozdrav Slunci, Poslové Slunce, Planety sluneční soustavy, Slunce jako symbol, Slunce náš hodinář, Vítání nového dne, Energetičtí otroci, Rostliny, které změnily svět, Co nám Slunce dává a Slunce naše obživa.

Další foto ve fotogalerii /pozn. fotogalerie má 3 strany po 20 fotografiích/

 

Žáci 8. ročníku absolvovali v měsíci březnu formou dvou tříhodinových bloků a praktických ukázek kurz první pomoci, sami si některé činnosti mohli vyzkoušet, což je pro ně velmi přínosné. Kurz byl zakončen 23. dubna praktickou ukázkou složek IZS. Přijeli za námi zástupci hasičského záchranného sboru a auto záchranné služby. Žáci si mohli vše prohlédnout a spoustu věcí prozkoumat. Z praktických ukázek je asi nejvíce zaujalo stříkání hadicí a přeřezávání kovů.

     Doufejme, že budou žáci schopni aplikovat v případě potřeby zásady první pomoci.

     Zástupcům IZS moc děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali. 

Další foto ve fotogalerii.

Do hodin informatiky v 8. ročníku jsme zařadili téma 3D počítačová grafika. Žáci pracovali v programu Google Sketch Up a vytvářeli vlastní návrhy altánu na zahradu. Zde si můžete prohlédnout práce některých žáků:

 

Dne 25.4.2014 vyrazily děti z tanečního kroužku na „velkou taneční soutěž“ do Žďáru nad Sázavou. Této soutěže se zúčastnilo několik družstev v tanečních stylech jako street dance nebo break dance. Družstva byla rozdělena na mladší žáky a starší žáky. Z naší školy se zúčastnilo celkem 45 žáků, tj. 4 skupiny. A tady máme výsledky :

mladší žáci – street dance – 2.místo

starší žáci – street dance – 2.místo

mladší žáci – break dance – 3.místo

starší žáci – break dance – 1. místo  

fotografie jsou ve fotogalerii