Téměř naprostá většina dětí z 3. ročníku využila nadstandartní nabídku a zakoupila si přístup k programu na podporu výuky angličtiny.  Administraci zaštiťuje pro žáky právě naše škola. Jedná se o speciální program vytvořený týmem neurovědců, který připravuje mozek na výuku angličtiny, provádí otisky anglických fonémů, učí myslet v angličtině a mnoho dalšího. Podle dosavadních výsledků z jiných škol mají tito žáci velmi usnadněný start do studia anglického jazyka a ve srovnávacích testech dosahují lepších výsledků.

Naše prozatímní postřehy jsou takové, že děti při výslovnosti krásně intonují, nemají problém si zapamatovat celé věty. Rychle si vytváří slovní zásobu. Jsou velmi šikovné a práce s programem je baví. Věříme, že nadšení dětem vydrží a že je budou jejich rodiče i nadále podporovat. Prohlédněte si fotky, zhlédněte krátká videa a posuďte, jak jsou děti po čtyřech týdnech výuky angličtiny šikovné.

p. uč. Martina Weinhöferová

1. třída

Ve středu 16. 10. se první třída vypravila na svou první knihovnickou lekci k p. Křížové. Seznámili jsme se s knihovnou, paní Křížová nám přečetla krásné pohádky a ukázala nám nové pohádkové knížky. Pak jsme dostali za úkol vybarvit obrázek k přečtenému příběhu. Mohli jsme si také zahrát stolní hry, které jsou v knihovně k dispozici. Těšíme se na další návštěvu knihovny.   Žáci 1.tř., P. Němcová

 

Knihovna 1.třída
Knihovna 1.třída

2. třída

V pátek 11.10. děti z druhé třídy navštívily knihovnu v Borech. Celou hodinu jsme věnovali s paní Křížovou Ondřeji Sekorovi, jeho knihám a ilustracím. Ve skupinách jsme poskládali obrázek a našli knihu, ze které tento motiv je.               p. uč. J.Benešová

3. třída

10.října žáci 3.třídy opět navštívili místní knihovnu. Paní Křížová se nám ochotně věnovala, četla z knih o vlacích a celkově v knihovně panovala příjemná a přátelská atmosféra. Těšíme se již na příští návštěvu.    p. uč. M Weinhöferová

 

Knihovna 3.třída
Knihovna 3.třída

4. třída

Knihovnickou lekci měla tentokrát paní Křížová zaměřenou na cestování vlakem. Po přečtení ukázky následovalo rozlosování slov s tématem souvisejících a děti pak měly za úkol vyjádřit pantomimicky, co na papíru bylo napsáno. Ostatní hádali. Pokud narazili na pojem, kterému nerozuměli, společně odhadli správný význam. Ke konci hodiny vyzkoušeli hry, které jsou v knihovně a šli jsme na oběd.       p. uč. M.Chalupa

Knihovna 4.třída
Knihovna 4.třída

5.třída

Ve středu 16. října navštívili žáci 5. třídy obecní knihovnu. Lekce byla spjata s rozvojem čtenářské gramotnosti. Paní Křížová děti seznámila s knihou Analfabeta Negramotná. Prvním úkolem žáků bylo vyhledat ve slovníku význam slov analfabet a negramotnost. Další úkoly a aktivity byly propojeny s cestou hlavní hrdinky příběhu. Paní knihovnice nám na závěr představila knihy, které jsou nově k dispozici. Žáci se po celou dobu snažili pečlivě plnit zadané úkoly a zpět do školy mnozí odcházeli s vypůjčenými knihami.      p. uč. Dita Malášková

 

Knihovna 5.třída
Knihovna 5.třída