Ve středu 26. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti Obce Bory slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku s naší školou. Slova se ujala starostka obce Ing. Lucie Dostálová, ředitel školy Mgr. František Eliáš a třídní učitelka Mgr. Věra Musilová. Za přítomnosti rodičů, učitelů a dalších hostů obdrželi dnes již bývalí deváťáci osvědčení s výsledky "Malých maturit" a zvoneček na rozloučenou a podepsali se do pamětní knihy.

Přejeme našim mladým absolventům úspěšný start do další životní etapy.

2. část fotogalerie zde

Na školní zahradě se prázdninách můžeme potkat na jednom z následujících termínů:

12. července 2019 (p.uč. Zikmundová, Křížová, Jurková)

26. července 2019 (p.uč. Aubusová, Musilová, Němcová, Jurková)

9. srpna 2019 (p.uč. Weinhöferová, Chalupa, Havelková, Jurková)

23. srpna 2019 (p.uč. Malášková, Benešová, Jurková)

Sraz v 7.30 hodin u školy, ukončení v 9.30 hodin.

S sebou motyčku (žáci z Borů), vhodný oděv, rukavice, pití, sáček na případné výpěstky

 

Téměř před úplným závěrem školního roku se druhá třída vydala na krásnou procházku do blízkého okolí Borů. Bylo veliké horko a tak jsme byli vděční stromům, které nám vždy na chvíli poskytly příjemné zátiší ve stínu, kde jsme si odpočinuli a mohli pokračovat dál. Děti ukázaly, že jsou zvyklé chodit často, protože bez problému ušly pochod dlouhý asi 9,5 km. Vycházku jsme zakončili sladkou tečkou v místní restauraci. Byli jsme moc spokojení, procházka se vydařila. Martina Weinhöferová

Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída
Výšlap 2.třída

 

Ve středu 26.6. 2019 se žáci 6. - 9. ročníků zúčastnili jako již tradičně sportovního dne v Křižanově. Soutěžili ve vybíjené a nejstarší chlapci oproti letům předchozím v malé kopané na nově vybudovaném multifunkčníém hřišti. Hoši ve fotbale získali 3. místo, děvčata 6. a 7. třídy obsadila místo 2., na holky z 8. třídy (se dvěma žákyněmi 5. ročníku) zbyla bramborová pozice. Kluci 6. a 7. třídy získali ve vybíjené také 2. místo. I přes úmorné vedro všichni podali maximální výkon a se ctí reprezentovali naši školu. Děkujeme.

V pondělí 24. 6. jsme navštívili paní Křížovou, která nás vzala do své dílny, kde má různé stroje, nástroje, pomůcky a materiály na výrobu vazeb na knihy. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet obří řezačku papírů a práci s raznicí a knihařskou žehličkou. Vše bylo doplněno zajímavým povídáním o vázání knih, kterému se paní Křížová již dlouhou dobu věnuje. Tato návštěva byla jednou z výher, kterou jsme získali za odměnu v soutěži Moje kniha. Paní Křížové moc děkujeme.                        žáci 4. tř. a tř. uč. P. Němcová

Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída
Tiskařská dílna 4.třída