V pátek 27. dubna  žáci 9. třídy pod vedením p. uč. Jurkové a p. uč. Křížové připravili přírodovědnou stezku Zlatý list pro nejmladší žáky naší školy. Žáci 2. až 4. třídy rozdělení do družstev procházeli 6 stanovišť, která prověřila jejich znalosti o přírodě. Děti poznávaly byliny, ryby, vesmír, stromy, savce, obojživelníky a hmyz. Všechna stanoviště si prošli i naši prvňáčci, pro které zde byly připraveny speciální úkoly. V závěru soutěže se všichni přemístili na tvoření, kde si vytvořili květináčky, do kterých si zasadili květiny. Po sečtení všech bodů byli vyhlášeni vítězové.

Byl slunný den, ptáci zpívali, krásně to ubíhalo a nám se to líbilo smile  Kdybyste se zeptali dětí, řeknou, že si to příjemně užily. A my taky. Doufáme, že se akce bude opakovat i  v příštím roce.

S přátelským pozdravem deváťáci wink

Zlatý list 2018

Další foto zde

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. května 2018 od 15.30 do 17 hodin v kmenových učebnách.

V průběhu měsíce března a dubna absolvovali žáci 8. ročníku tři výukové bloky první pomoci. V teoretické části si nejen zopakovali již dříve získané znalosti z poskytování první pomoci, ale dověděli se i spoustu nových informací. Prakticky si také vyzkoušeli obvazování různých zranění, nepřímou masáž srdce a uložení postiženého do stabilizované polohy. Velmi zajímavou částí programu byla prohlídka vnitřního vybavení sanitky.

Mgr. Věra Musilová, tř. uč.

 

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo v 5. – 9. třídě místní kolo Zlatého listu. Bylo krásné počasí, a tak se celá soutěžní stezka uskutečnila v přírodě. Trasa vedla od čistírny odpadních vod kolem kompostárny, rybníků a slunečních hodin. Na jednotlivých stanovištích odpovídaly děti na všetečné otázky rozhodčích – našich učitelů, předsedy ČSOP BORY pana Kříže a bývalého žáka Radima Charváta. Poznávaly minerály a horniny Vysočiny, obojživelníky a další vodní živočichy, ptáky, keře, stromy a rostliny. Nechyběly ani otázky z ochrany životního prostředí a z myslivosti.

Program byl doplněn také opékáním špekáčků a tvořením. Z použitých plechovek vyráběli žáci důmyslné květináčky, do kterých sázeli bylinky jako rýmovník, rozmarýn nebo pokojové rostliny, např. fialky, zelenec apod.

Fotogalerie ze Zlatého listu

 Další fotografie zde