Žákyně 8. třídy Zuzana Drlíčková byla oceněna v soutěži Domácí mazlíčci - výtvarný obor, do které se zapojili žáci 8. třídy s paní učitelkou Maškovou. Soutěž pořádala Základní umělecká škola Kladno.

Gratulujeme Zuzce k dosaženému úspěchu.

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se na naší základní škole konala tradiční soutěž Železný mužíček. Kromě našich žáků se jí zúčastnili sportovci z Radostína nad Oslavou, Ostrova nad Oslavou a Křižanova. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, skok do dálky a běh na 60 metrů /I. kategorie na 50 metrů/. 

Blahopřejeme všem sportovcům k jejich výkonům.

Další foto ve fotogalerii.

 

Již šestým rokem probíhal na naší škole projekt pro žáky 9. ročníku "Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. Dále si podle zájmu vybrali jedno z témat svojí závěrečné práce - z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, anglického jazyka, chemie nebo fyziky. 

Hlavní dny maturit byly 9. - 10. června 2014. Žáky čekala nejprve zkouška z matematiky /dva příklady/, z českého jazyka /větný rozbor a otázka z literatury/ a obhajoba závěrečné práce před komisí. Všichni žáci přistoupili k malé maturitě zodpovědně a nikdo z nich nezklamal.

Výsledky maturit byly hodnoceny v procentech. Žáci se je dozví na slavnostním ukončení základní školy a vyhlášení výsledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu, kam budou pozváni oni i jejich rodiče.

 Další fotografie ve fotogalerii - 6 stran

V pátek 6.6. jeli žáci z prvního stupně (1., 2., 3. a 5.třída) na společný školní výlet. Vyjeli si do Punkevních jeskyní, podívali jsme se na dno propasti Macocha, projeli se na lodičkách po říčce Punkva, projeli jsme se vláčkem do Skalního mlýna. Výlet byl velmi pěkný, počasí nám přálo, všichni jsme se v pořádku vrátili zpět.

 

Ostatní fotografie najdete ve fotogalerii (ta má 3 stránky)

V průběhu února a března 2014 měli rodiče i žáci možnost vyjádřit se k činnosti školy v dotazníkovém šetření. Souhrnné výsledky jsou zde ke stažení.