Předseda: Mgr. Jana Benešová

Zapisovatel: Mgr. Věra Musilová

Členové: Božena Chalupová

Petr Viliš

Marie Pekárková

Vladimír Homola

Zasedání školské rady dne 6.10.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok      2013-2014
  2. Projednání      bodového systému na evidenci a hodnocení přípravy žáka

Zasedání školské rady dne 25.3.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš, Vladimír Homola

 

Program:

  1. Projednání      rozpočtu 2014
  2. Seznámení      s výsledky dotazníkové akce pro rodiče

Zasedání školské rady dne 14.10.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Zasedání školské rady dne 28.8.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš, Petr Viliš

 

Omluveni:

 

Program:

  1. Projednání a vyjádření k návrhu změn ŠVP ZŠ Bory