V pátek 24.10.2014 se změnil školní den v první třídě na DEN STROMŮ, stejně jako u ostatních kamarádů z prvního stupně. Protože jsme ještě menší, bylo to u nás trochu jiné. Nejprve jsme se vydali na krátkou cestu do přírody, kde jsme stromy pozorovali a snažili se je poznávat. Vzali jsme s sebou také pár nasbíraných kaštanů pro zvířátka.

V pátek 24. 10. 2014 připravili učitelé  základní školy spolu s žákyněmi 9. ročníku pro děti z 2. až 5. třídy zajímavý den.  Původně měl probíhat venku v lese a na loukách, ale počasí nám nepřálo.

celá fotogalerie

Ve čtvrtek 23. října 2014 jsme měli možnost přenést se v čase do První republiky.

Žáci 8. třídy s paní učitelkou Aubusovou pracovali totiž v průběhu října na projektu "Výlet do První republiky". Jejich úkolem bylo v krátkém vystoupení připomenout, proč slavíme 28. říjen jako státní svátek a přiblížit nám atmosféru vzniku naší republiky. To si jim podařilo mimo jiné i díky dobovým kostýmům a hudbě.

Další foto zde.

 

V pondělí 20. října jely malé děti z první třídy do Vídně. Zde jsme navštívili mateřskou školu, kde jsme společně s dětmi z Vídně a Mostiště viděli poutavé loutkové představení pohádky  O ČERVENÉ KARKULCE a O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Po krátkém občerstvení a odpočinutí jsme se vydali do zahradnictví ROZMARÍNEK, kde nám paní Rozmarínová popovídala o některých bylinkách, ukázala nám celé zahradnictví a také ukázala různé budky pro ptáčky. Jednu jsme od paní Rozmarínové dostali, tu si dáme na okno třídy a v zimě budeme pozorovat ptáčky, kteří přiletí na připravené krmení.

Benešová Jana

Předseda: Mgr. Jana Benešová

Zapisovatel: Mgr. Věra Musilová

Členové: Božena Chalupová

Petr Viliš

Marie Pekárková

Vladimír Homola