V souvislosti s událostmi, které se staly v nedávně době na střední škole ve Žďáře nad Sázavou, Vás chceme informovat o zabezpečení naší školy proti vstupu neznámých osob.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné.

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

Žáci byli poučeni, co dělat při zjištění neznámé osoby ve škole a o chování v krizových situacích. Všechny návštěvy mají povinnost hlásit se v kancelářích školy.  

Další informace najdete v dokumentu “Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události“.

 

Ve čtvrtek 20.11. 2014 se naši žáci 8., 9. ročníku zúčastnili okrskového kola ve florbalu společně s dalšími osmi školami. Hrálo se ve dvou skupinách, vítězové skupin se pak utkali křížem o postup do okresního kola.

Naši kluci poměřili síly ve skupině se školami z V. Bíteše, Křižanova, Měřína a Radostína nad Osl. Kromě jediného zápasu všechny vyhráli a s pouze jedinou inkasovanou brankou se střetli v semifinále se ZŠ Oslavickou, kterou také porazili a postoupili tak do okresního kola společně se ZŠ Radostín n. O. (stejně jako v loňském roce).                                                                                              M.Ch.

Ve čtvrtek 13. listopadu se žáci 6. a 7. ročníku vydali na výlov Velkého sklenského rybníku. Mohli jsme zde pozorovat plné kádě ryb. Viděli jsme hlavně kapry, líny, okouny. Zvláště nás zaujaly kapitální kousky sumce a štiky.  

V pátek 24.10.2014 se změnil školní den v první třídě na DEN STROMŮ, stejně jako u ostatních kamarádů z prvního stupně. Protože jsme ještě menší, bylo to u nás trochu jiné. Nejprve jsme se vydali na krátkou cestu do přírody, kde jsme stromy pozorovali a snažili se je poznávat. Vzali jsme s sebou také pár nasbíraných kaštanů pro zvířátka.