Spektrum

1. září 2014 bylo významným dnem pro 19 nových prvňáčků. Do školy přišli spolu se svými rodiči. Přivítala je třídní učitelka Jana Benešová, ředitel školy František Eliáš a starosta obce Josef Březka. Po jejich uvítacích slovech a předání dárků se už prvňáčci s paní učitelkou pustili do práce. Naučili se básničku a písničku o skřítkovi. 

Přejeme dětem hodně úspěšných chvil ve škole a rodičům radost z dětí.

 Další foto ve fotogalerii zde.

Ve středu 25. června 2014 se žáci 9. třídy rozloučili v zasedací místnosti obecního úřadu se základní školou.Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků zúčastnili také někteří rodiče, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Dagmar Křížová a za sbor pro občanské záležitosti Jana Zikmundová. Starosta obce předal ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala třídní učitelka, která popsala svoje dojmy z práce ve vycházející třídě. To už mnohým přítomným ukáply slzy dojetí. Poté již žáci jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.

 Celá fotogalerie zde

Dne 3. června 2014 si žáci deváté třídy zkusili vyměnit své role s učiteli na 1. stupni. „Noví učitelé“ se zhostili své funkce na výbornou. Nejprve všichni absolvovali náslech u daného učitele, aby se mohli podívat, jak to v hodinách probíhá. Potom si nachystali přípravu na hodinu, kterou předem konzultovali se svými skutečnými učiteli. Někteří si připravili pomůcky (nebo si je půjčili), křížovky, diktáty, kvízy atd. Horší bylo udržet kázeň u starších žáků a hlavně zaujmout třídu, aby pracovala.

Celá fotogalerie zde

V měsíci dubnu vyhlásil ČOV tuto akci pro všechny základní školy v České republice. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila a přispěla k tomu, že se náš kraj Vysočina stal krajem s nejvyšším počtem zapojených škol - 81% !

Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...