V úterý 15.4. 2014 se výběr žáků našeho 1. stupně účastnil tentokrát „Velikonočního turnaje“ ve vybíjené v Radostíně nad. Osl. . Hrálo se stejně jako roky předchozí. 4. a 5. tř. – „Kapitánskou vybíjenou“ a v mezičasech všechny ročníky od 1. – 5. vybíjenou „všichni proti všem“. Družstvo čtvrté třídy obsadilo 3. místo a tým našich „páťáků“ vybojoval místo 2.

 V jednotlivcích se také někteří z naší školy umístili, takže se turnaj jako obvykle vydařil a budeme se těšit a připravovat na příští rok.

V sobotu 12. dubna 2014 se 29 dětí naší školy účastnilo soutěže Zlatý list ve Velkém Meziříčí. Čtěte dál o úspěchu našich dětí.

Další foto ve fotogalerii: Zlatý list

Začátkem měsíce dubna se žáci třetí třídy vydali ven plnit úkoly, které se týkaly poznávání rostlin a pozorování jarní přírody. V hodinách předmětu Člověk a svět se totiž učí o rostlinách planě rostoucích, léčivých, užitkových, hospodářských, kvetoucích, nekvetoucích… a také o změnách v přírodě během jednotlivých ročních období. Proto se rozdělili do dvojic a do kartičky s otázkami, kterou dostali, zapisovali svá pozorování a odpovědi. Opět si tak mohli ověřit své teoretické znalosti v praxi.

                                                                                                                                                P.Němcová      

Ve středu 9. dubna 2014 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola matematické olympiády. V kategorii žáků 6. tříd soutěžila Michaela Požárová a Richard Kafka, v kategorii žáků 8. tříd Natálie Bajerová, Markéta Mičková, Lucie Řezáčová a Anna Pekárková.

V kategorii Z6 si z našich soutěžících nejlépe vedl Richard Kafka, který obsadil 13. místo v konkurenci 67 soutěžících. V kategorii Z8 se Natálie Bajerová umístila na 8. místě a Markéta Mičková na 15. místě, soutěžilo 54 účastníků.

Blahopřejeme k dosaženým výsledků a všech našim soutěžícím v okresním kole matematické olympiády děkujeme za reprezentaci školy.

  Žáci 9. třídy se zapojili do soutěže Videopohlednice z mého města, kterou vyhlašuje již třináctým rokem  ANGLICKÝ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13. Naše škola se zapojila v minulosti již třikrát. Pokaždé jsme natáčeli  Bory, proto jsme udělali letos změnu a natočili Velké Meziříčí.

  S natáčením jsme začali už v říjnu. O scénář se postarala Eliška Rozmarínová s přispěním ostatních spolužáků, kamera David Kotačka a technická úprava filmu Zdeněk Smejkal. Role průvodců po městě se ujaly Simona Eliášová, Sára Šoukalová, Tereza Prokopová, Adéla Karásková, Míša Kaštanová a Ludmila Zikmundová. Vůbec to nebyl snadný úkol, protože musel být dodržen časový limit 5 minut.  Jak se videopohlednice  povedla, můžete posoudit sami.

A ještě několik fotografií z natáčení:

Přeji hodně štěstí, aby vaše videopohlednice obstála ve velké celostátní konkurenci.  

P.uč. Marta Aubusová