Zasedání školské rady dne 14.10.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Zasedání školské rady dne 28.8.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš, Petr Viliš

 

Omluveni:

 

Program:

 1. Projednání a vyjádření k návrhu změn ŠVP ZŠ Bory

Úvodní zasedání školské rady dne 21.3.2012

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

 1. Úvod,      představení členů, program jednání
 1. představení členů
 2. předání zápisu o volbě
 3. program jednání
 4. výpis ustanovení týkající se ŠR byl předán členům
  1. seznámení s předchozím, návrhy, změny
 5. svolává zasedání školské rady, připravuje program
  1. zapisovatel – písemné záznamy z jednání, usnesení
 1. Zákonné      normy školské rady – novela Školského zákona
 1. Jednací      řád školské rady
 1. Volba      předsedy
 1. Další      funkce
 1. Projednání      rozpočtu 2012
 2. Kontaktní      adresy, telefony, e-maily
 3. Stanovení      termínu příštího zasedání

V letošním školním roce se v deváté třídě ve výtvarné výchově seznamují  žáci s moderními výtvarnými směry a jejich tvůrci. V jedné z vyučovacích hodin jsme se zabývali secesí a žáci se inspirovali dílem Alfonse Muchy . Měli za úkol nakreslit podzim v duchu secese, mohli využít černobílou tvář z obrazu A. Muchy a dotvořit ji ornamentem z podzimních plodů. Podařily se jim velmi pěkné práce. Zde je ukázka některých z nich.

p1060709
p1060711
p1060712
Výtvarné práce
Výtvarné práce
Výtvarné práce

Mgr. Martina Mašková

 

V rámci pracovních činností ve druhé třídě si děti připravily zdravou svačinku ze zeleniny a dalších potravin ve tvaru panáčka v lodičce. Můžete se podívat, jak se jim to podařilo.

Další fotografie ve fotogalerii.

Mgr. Martina Mašková