Den 16.6. se stal pro nás "prvňáčky" slavnostní. Byli jsme totiž pasováni na čtenáře borské knihovny poté, co jsme zdárně přečetli kousek textu z dětské knihy. Všem se to podařilo a za odměnu jsme obdrželi svou první knihu s diplomem a členskou kartičkou.

Za 1. třídu Zikmundová J.

Na závěr školního roku šli žáci prvního stupně na knihovnické lekce.

Děti z druhé třídy absolvovaly lekci se zaměřením na knihu LEXIKON STRAŠIDEL. Přečetly si zajímavé a tak trochu strašidelné pohádky. Nakonec děti vyluštily křížovku se jmény strašidýlek.

 

Děti z páté třídy  Na začátku proběhla diskuse dětí a paní Křížové na téma knih, které děti přečetly a kterou by komu doporučily. Pak následovala ukázka knih a doporučení paní knihovnice a nakonec měla pro všechny nachystaný hlavolam (pak jsme si chvíli pohráli šli jsme).

Žákyně 8. třídy Zuzana Drlíčková byla oceněna v soutěži Domácí mazlíčci - výtvarný obor, do které se zapojili žáci 8. třídy s paní učitelkou Maškovou. Soutěž pořádala Základní umělecká škola Kladno.

Gratulujeme Zuzce k dosaženému úspěchu.

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se na naší základní škole konala tradiční soutěž Železný mužíček. Kromě našich žáků se jí zúčastnili sportovci z Radostína nad Oslavou, Ostrova nad Oslavou a Křižanova. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - hod kriketovým míčkem, šplh na tyči, skok do dálky a běh na 60 metrů /I. kategorie na 50 metrů/. 

Blahopřejeme všem sportovcům k jejich výkonům.

Další foto ve fotogalerii.

 

Již šestým rokem probíhal na naší škole projekt pro žáky 9. ročníku "Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. Dále si podle zájmu vybrali jedno z témat svojí závěrečné práce - z přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, anglického jazyka, chemie nebo fyziky. 

Hlavní dny maturit byly 9. - 10. června 2014. Žáky čekala nejprve zkouška z matematiky /dva příklady/, z českého jazyka /větný rozbor a otázka z literatury/ a obhajoba závěrečné práce před komisí. Všichni žáci přistoupili k malé maturitě zodpovědně a nikdo z nich nezklamal.

Výsledky maturit byly hodnoceny v procentech. Žáci se je dozví na slavnostním ukončení základní školy a vyhlášení výsledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu, kam budou pozváni oni i jejich rodiče.

 Další fotografie ve fotogalerii - 6 stran