Začátkem měsíce dubna se žáci třetí třídy vydali ven plnit úkoly, které se týkaly poznávání rostlin a pozorování jarní přírody. V hodinách předmětu Člověk a svět se totiž učí o rostlinách planě rostoucích, léčivých, užitkových, hospodářských, kvetoucích, nekvetoucích… a také o změnách v přírodě během jednotlivých ročních období. Proto se rozdělili do dvojic a do kartičky s otázkami, kterou dostali, zapisovali svá pozorování a odpovědi. Opět si tak mohli ověřit své teoretické znalosti v praxi.

                                                                                                                                                P.Němcová      

Ve středu 9. dubna 2014 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola matematické olympiády. V kategorii žáků 6. tříd soutěžila Michaela Požárová a Richard Kafka, v kategorii žáků 8. tříd Natálie Bajerová, Markéta Mičková, Lucie Řezáčová a Anna Pekárková.

V kategorii Z6 si z našich soutěžících nejlépe vedl Richard Kafka, který obsadil 13. místo v konkurenci 67 soutěžících. V kategorii Z8 se Natálie Bajerová umístila na 8. místě a Markéta Mičková na 15. místě, soutěžilo 54 účastníků.

Blahopřejeme k dosaženým výsledků a všech našim soutěžícím v okresním kole matematické olympiády děkujeme za reprezentaci školy.

  Žáci 9. třídy se zapojili do soutěže Videopohlednice z mého města, kterou vyhlašuje již třináctým rokem  ANGLICKÝ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13. Naše škola se zapojila v minulosti již třikrát. Pokaždé jsme natáčeli  Bory, proto jsme udělali letos změnu a natočili Velké Meziříčí.

  S natáčením jsme začali už v říjnu. O scénář se postarala Eliška Rozmarínová s přispěním ostatních spolužáků, kamera David Kotačka a technická úprava filmu Zdeněk Smejkal. Role průvodců po městě se ujaly Simona Eliášová, Sára Šoukalová, Tereza Prokopová, Adéla Karásková, Míša Kaštanová a Ludmila Zikmundová. Vůbec to nebyl snadný úkol, protože musel být dodržen časový limit 5 minut.  Jak se videopohlednice  povedla, můžete posoudit sami.

A ještě několik fotografií z natáčení:

Přeji hodně štěstí, aby vaše videopohlednice obstála ve velké celostátní konkurenci.  

P.uč. Marta Aubusová

 

V měsíci březnu jsme se zapojili do počítání netradičních matematických úloh. Procvičili jsme si logické představy a početní příklady. Tato soutěž byla pro děti z 2., 3., 4. a 5.třídy. V kategorii CVRČEK pracovaly děti z 2. a 3. třídy. Ve starší kategorii KLOKÁNEK pracovaly děti ze 4. a 5. třídy.

Nejlepší výsledky

2.třída:

Tereza Vávrová 48 bodů, Ondřej Zezula 48 bodů,Ondřej Klimeš 45 bodů, Dana Hezinová 40 bodů

3.třída:

David Kaštan 61 bodů, Zuzana Hažmuková 58 bodů, Eliška Hedbávná 55 bodů

4.třída:

Adam Kotačka 59 bodů, Veronika Jůzlová 57 bodů, Vendula Kmentová 52 bodů

5.třída:

Tereza Březková 103 bodů, Gabriela Homolová 92 bodů, Jana Bajerová 84 bodů

Zapojili se všichni žáci a bylo vidět, že se snažili.

Benešová Jana

 

Ve středu 19. března 2014 se žák 9. třídy Josef Starý zúčastnil krajského kola matematické olympiády v Jihlavě, kam postoupil z okresního kola. Z 34 účastníků kraje Vysočina obsadil   2. - 3. místo.

Ve středu 26. března 2014 se dvě děvčata naší školy zúčastnila okresního kola biologické olympiády kategorie C. Natálii Bajerové z 8. třídy se v konkurenci 46 účastníků podařilo zvítězit a Elišce Rozmarínové z 9. třídy obsadit krásné 6. místo. 

V pátek 21. března 2014 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo chemické olympiády, kde žák Josef Starý z 9. třídy obsadil v konkurenci 26 soutěžících 8. místo.

Všem jmenovaným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.