30. dubna 2019 jsme uskutečnili besedu se zástupcem PČR. Žáci 6. a 7. ročníku - téma INTERNET A BEZPEČNÉ PROSTNĚDÍ, žáci 8. a 9. ročníku - téma ZÁVISLOSTI.