Peklo Čertovina - společný výlet školní družiny a 5. třídy

Ve středu 22. května vydatně pršelo. To nás neodradilo a odvážně jsme vyrazili k Peklu Čertovina u Hlinska v Čechách. Uvelebili jsme se v krásné pekelné restauraci. Když jsme si vše prohlédli, úderem do gongu začal program v samotném pekle. Náš čertovský průvodce nás nejprve zavedl do čertovské školy, kde nás čertice profesorka poučila o tom, jak to v pekle a mezi čerty chodí. Dál jsme procházeli celým peklem, až jsme skončili na audienci u samotného Lucifera.  A to už šlo opravdu do tuhého! Někteří byli odvlečeni a převáženi na pekelné váze. Ulevilo se nám až v pekelné hospůdce, kde nás čerti občerstvili, zahráli na kytaru a zazpívali písničky. Krásnou odměnou za statečnost byla společná fotka u Luciferova trůnu. Závěrem je nutno říct, že i když v nás chvilkami byla malá dušička, ze spárů pekelných jsme nakonec vyvázli všichni. I když, jak se říká - Čert nikdy nespí - proto by si možná někteří měli dát do budoucna větší pozor na své chování...

 

Další foto zde ...