V pondělí a úterý 10. a 11. června 2019 proběhl na naší škole již tradiční projekt žáků deváté třídy „Malé školní maturity“. Nanečisto si vyzkoušeli, jaké to bude za čtyři roky, až někteří přistoupí k těm skutečným maturitním zkouškám. Žáci prokazovali své znalosti z matematiky a českého jazyka a před komisí obhajovali svou závěrečnou práci z předmětů zeměpis, dějepis nebo přírodopis. Většina žáků pojala přípravu zodpovědně a před zvídavou komisí obstála. Věříme, že získané zkušenosti uplatní ve svém dalším studiu.

Mgr. Věra Musilová