Školní rok 2018 / 2019 je už čtvrtým rokem, kdy jsou děti v nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno padesát dětí. Ponechali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku. V jedné třídě tedy byly děti od dvou do čtyř let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od čtyř do sedmi let- Včelky. Ve třídě Včeliček  pracovaly p. uč. Jana Zikmundová a Romana Štěpánková, v této třídě bylo zapsáno dvacet pět dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také dvacet pět dětí a pracovaly zde p. uč. Ivana Novotná a ved. uč. Marcela Plocková. Ve třídě Včelek pracovala po celý školní rok i asistentka pedagoga, do třídy Motýlků se na měsíce duben, květen a červen podařilo zajistit školní asistentku. Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a p. Kujalová-školnice.  

Mateřskou školu navštěvují děti z obcí: Bory, Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov a Kněževes.  Zápis na školní rok 2019/2020 proběhl v květnu a k zápisu přišlo šestnáct dětí. Patnáct dětí bylo přijato, jedno dítě nepřijato z kapacitních důvodů. Do základní školy odchází  dětí patnáct. 

MŠ - zpravodaj
MŠ - zpravodaj
 

Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 3. září a vždy se snažíme dětem vstup do školky zpříjemnit. Letos jsme si připravili novou výzdobu ve třídách-přehled narozenin dětí a kalendáře, které mají pomoci dětem s orientací v časovém období. Pro motivování dětí se vzdělávat, byla nově připravena celoroční hra, při které si děti rozvíjely dovednosti potřebné pro další vzdělávání na základní škole. 

Mateřská škola má vypracovaný svůj vzdělávací program, který každý rok obohacujeme o různé další činnosti nebo aktivity. V tomto školním roce jsme se více zapojovali a spolupracovali na akcích, které se uskutečnily v obci. Mezi tyto akce patřila výstava betlémů, rozsvěcení vánočního stromu, koledování dětí v místním obchodě a v jídelně. Dále jsme se zúčastnili výstavy ovoce, sázení stromu ke vzniku republiky, navštívili jsme kostel, knihovnu a mobilní planetárium.

Do chodu mateřské školy zapojujeme i rodiče dětí. V letošním roce jsme v rámci spolupráce, upevňování přátelských vztahů  a přiblížení reálné představy o chodu mateřské školy vymysleli další aktivity. Zapojili jsme rodiče do tvoření a následné výstavy okrasných dýní, uspořádali jsme podzimní tvoření s výrobou dekorace, domlouvali jsme program k vánočnímu stromku, tématicky jsme zakončili duben čarodějnickým odpolednem, rozloučili jsme se besídkou s předškoláky a pasovali je na školáky. Velmi nás potěšila nabídka manželů Bartošových z Radenic o možném uspořádání besedy o včelách. Domluvili jsme se na vhodném termínu a s nádherným povídáním o včelkách přijel do školky pan Pavel Urbánek. Touto cestou mu ještě jednou děkujeme za velmi názorné, zábavné a poutavé dopoledne. A nesmíme zapomenout poděkovat za knižní odměny, které jsme si vysoutěžili při výrobě svíček. Při čtení pohádek si děti představovaly život včelek a krásně se jim usínalo. Další velkou radost udělal dětem pan Caha, který zdokonaluje a dovybavuje auta pro hru podle skutečnosti. Jedno takové auto-Tatru donesl i našim dětem do školky k jejich svátku. Kluci, ale i holky, všichni byli nadšení, auto šlo doslova z ruky do ruky. Z takového daru jsme byly velmi mile překvapené, snad i zaskočené. Musíme ocenit zručnost a kutilskou dovednost pana Cahy, který velmi efektně auto vybavil. Moc děkujeme. 

Snažíme se také o to, aby si děti zvykaly na nenásilný přechod do školy základní. Organizujeme tedy společné aktivity jako je návštěva žáků základní školy ve školce v rámci volby budoucího povolání, návštěva předškoláků v první třídě, Mikulášskou nadílku, návštěvu školní jídelny spojenou s konzumací oběda, pravidelné návštěvy školní tělocvičny, školního hřiště a také se účastníme sportovních soutěží, které pro nás připravují žáci deváté třídy. V rámci prevence se svým programem chodí do školky i žáci, kteří navštěvují kroužek hasičů. Prvním rokem jsme se také zapojili do sběru starého papíru a druhotných surovin.

Od září máme na školkové zahradě vybudované nové herní prvky, které zpestřují pobyt dětí venku. Děti si při využívání těchto prvků rozvíjejí hrubou motoriku/běhají, lezou, skáčou, chodí/, která je propojena a spjata s následným rozvíjením motoriky jemné/kreslení, stříhání, manuální zručnost/. Na zahradě se třídy střídají a do budoucna máme v plánu zahradu doplnit o zeleň. Osvědčilo se nám i využívání školního hřiště s umělým povrchem, na které si mohou děti zahrát pohybové hry. 

V rámci spolupráce s jinými mateřskými školami nás oslovila paní ředitelka z Mateřské školy Vídeň. Včelky si udělaly výlet do této školky, navázaly kamarádské vztahy s dětmi a také viděly vystoupení profesionálního žongléra. Na oplátku jsme pozvali děti z Vídně na návštěvu k nám. V červnu máme v plánu výlet na Mostišťskou přehradu s možnou návštěvou školky.

V budově mateřské školy se loni malovaly třídy a výdejna, letos se budou dělat potřebné opravy v umývárnách. Třídy jsme také dovybavili uzamykatelnými psacími stoly a máme v plánu je doplnit ještě o další potřebné skříňky a police. 

Před námi je měsíc červenec a srpen, kdy si děti mohou odpočinout od každodenních povinností a pravidelného režimu. Mateřská škola má provoz v době hlavních letních prázdnin do 14. 7. 2019 .

My už se všechny velmi těšíme na zaslouženou dovolenou, kterou si můžeme vybrat především a pouze v době letních prázdnin. Načerpáme tím další potřebné síly pro výkon našeho povolání na nový školní rok.                                      

Rodičům přejeme krásné chvíle se svými dětmi a dětem trpělivé a milující rodiče.                                       Kolektiv MŠ