Na školní zahradě se prázdninách můžeme potkat na jednom z následujících termínů:

12. července 2019 (p.uč. Zikmundová, Křížová, Jurková)

26. července 2019 (p.uč. Aubusová, Musilová, Němcová, Jurková)

9. srpna 2019 (p.uč. Weinhöferová, Chalupa, Havelková, Jurková)

23. srpna 2019 (p.uč. Malášková, Benešová, Jurková)

Sraz v 7.30 hodin u školy, ukončení v 9.30 hodin.

S sebou motyčku (žáci z Borů), vhodný oděv, rukavice, pití, sáček na případné výpěstky