Ve školním roce 2019/2020 bude opět probíhat sběr druhotných surovin. Sbírat budeme starý papír (noviny, časopisy, kartony, apod.) – svázaný, označený jménem a množstvím. Starý papír budeme vybírat v žákovském vestibulu školy vždy od 7.00 do 7.30 hod. a to v těchto termínech:

14. října - 18. října 2019

10. února - 14. února 2020

18. května - 22. května 2020

Svázaný papír ve vestibulu odevzdáte službě, která si vás zapíše. Pokud byste papír donesli mimo uvedený čas, položte ho mimo již zvážený a zapsaný papír.

Dále budeme v průběhu celého roku vybírat hliník, staré mobily, baterie, drobná elektrozařízení a PET víčka. PET víčka a hliník vhazujte do určených nádob u školních dílen.