Závěrečným vystoupením a velkým potleskem byl v pátek ukončen celoškolní projekt Cirkus ve škole.

Fotografie z nácviku, generální zkoušky a ze samotného vystoupení pro nás připravila redakční rada složená z žáků, kteří se vystoupení neúčastnili. Ta pro nás také připravuje článek o průběhu projektu.

Fotogalerie: stavba stanu

Fotogalerie: úvodní vystoupení pro žáky

Fotogalerie: nácvik a generální zkouška

Fotogalerie: vystoupení

Fotogalerie: bourání stanu (zde se omlouváme za špatnou kvalitu při večerním focení)

Děkujeme rodičům za pomoc při stavění a bourání stanu a SRPDŠ za finanční podporu projektu.