Tématy měsíce jsou Tělo a zdraví a Co umí vítr a déšť. Od toho se odvíjí i program a nabídka vzdělávání dětí. Tentokrát jsme nabídku obohatili i o práci s keramickou hlínou/vyráběli jsme vánočních dárečky/ a nácvik pásma na rozsvěcení vánočního stromu v Borech. Za chvíli tu máme Mikuláše s čertem, proto nás navštívilo i divadlo s čertovskou pohádkou.

MŠ - listopad
MŠ - listopad
MŠ - listopad