Koledovat vyrazily děti do školní jídelny, kde svým vystoupením poděkovaly paním kuchařkám za dobroty, které jim každý den připravují a vaří.

MŠ - koledování
MŠ - koledování
MŠ - koledování