Rádi zkoušíme nové přístupy a metody ve výuce. V  6. ročníku jsme vyzkoušeli metodu clil (Content and language intergrated learning).

V hodině fyziky formou tandemu pracovaly dvě paní učitelky. Každá z jiného oboru, a přesto společně učily. Téma hodiny byl magnetismus. První polovina hodiny byla praktická pod vedením p. uč. Ludmily Zikmundové. Žáci pracovali s magnety, kompasem apod. Ve skupinách ověřovali již dříve vyvozené vědomosti týkající se magnetů, magnetických polí atd.

Druhá část hodiny pod vedením p. uč. Martiny Weinhöferové již proběhla v anglickém jazyce. Žáci ve dvojicích pracovali s tablety, poslouchali text s názvem Opposites Attract – protiklady se přitahují (z časopisu JUMP). Tento článek poté společně četli, překládali. Na základě nově načtených poznatků žáci vyplňovali pracovní listy. Pracovali s textem, kde vyhledávali informace a procvičovali zároveň anglickou gramatiku a osvojovali si odbornou slovní zásobu.

Závěrem přišlo hodnocení celého vyučovacího procesu. Žáci říkali, co nového se dozvěděli. Hodina prý uběhla velmi rychle. Věříme, že tato metoda byla přínosná a že si jí žáci zase někdy zopakují.  I třeba v jiném předmětu.

Martina Weinhöferová, Ludmila Zikmundová