V březnu navštívili rodiče se svými předškoláčky naši školu. Využili možnosti prohlédnout si prostředí a jednu  třídu v naší škole. Děti se společně naučily básničku, zazpívaly, nakreslily pěkné obrázky, vyrobily jarní sluníčka a plni dojmů se vypravily domů                p. uč. J.Benešová, M. Weinhöferová