Vážení rodiče dětí MŠ.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy došlo k úpravě výše úplaty za měsíc březen. Podobně bude upravena úplata v měsíci dubnu. Přeplatky školného budou vraceny až po obnovení provozu MŠ.