Vážení rodiče,

v průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání byl přijat větší počet žádostí, než je kapacita MŠ. Z tohoto důvodu jsem požádal obec o schválení výjimky z nejvyššího počtu. Tato výjimka bude projednána v tomto týdnu. Vzhledem k tomu posunuji termín zveřejnění seznamu přijatých dětí na pondělí 1. 6. 2020.

 Mgr. František Eliáš, ředitel školy