Vážení rodiče,

od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků II. stupně. V souladu s manuálem nabízíme žákům VI. - VIII. třídy možnost třídnických hodin a konzultací s vyučujícími navazujícími na vzdělávání na dálku. Další informace jsou uvedeny v přílohách. 

Přihlášku k těmto vzdělávacím aktivitám odevzdejte do úterý 2. června 2020 (lze odeslat elektronicky nebo vyzvednout vytištěnou ve škole). Originál čestného prohlášení je třeba odevzdat podepsaný při nástupu do školy.

vedení školy