Ukončení školního roku a předání vysvědčení proběhne v průběhu následujícího týdne:

1. stupeň a 9. ročník: v pátek 26. června

6. ročník: ve čtvrtek 25. června

7. ročník: v úterý 23. června

8. ročník: ve středu 24. června

Ukončení dne a odchod na oběd zůstává beze změny.

Tento den mohou přijít do školy i žáci, kteří nebyli přihlášeni k výukovým aktivitám. Musí donést podepsané čestné prohlášení.

Tito žáci mají také možnost individuálního převzetí vysvědčení po domluvě s třídním učitelem.