Zasedání školské rady dne 14.10.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Závěry:

  1. Schválili      jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami      výroční zprávy

 

 

V Borech dne 14.10.2013

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš