Zasedání školské rady dne 6.10.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok      2013-2014
  2. Projednání      bodového systému na evidenci a hodnocení přípravy žáka

Závěry:

  1. Schválili      jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami      výroční zprávy
  2. Projednali      jsme bodové hodnocení chování žáků, navrhli jsme projednání a vysvětlení      rodičům na třídních schůzkách na SRPDŠ, následné vyhodnocení na      pedagogické radě
  3. Projednali      jsme žádost o možnost uspořádat třídní schůzky v době ranní směny      rodičů.

 

 

V Borech dne 6.10.2014

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš