V úterý 12. listopadu jsme se vypravili do Velkého Meziříčí do ekologického centra  Ostrůvek na program Přírodou ČR. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin podle národních parků v naší zemi – Šumava, Podyjí, České Švýcarsko, Krkonoše. Během programu jsme v učebně vytvořili plošnou mapu ČR pomocí provázků. Formou hry jsme procestovali různé typy přírodních společenstev, které se u nás vyskytují. Zopakovali jsme si některé důležité informace ze zeměpisu a přírodopisu.  Tento styl výuky se nám většině moc líbil.    Žáci 8. ročníku

Dále ve fotogalerii