Zasedání školské rady dne 8.12.2014

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

  1. Projednání rozpočtu pro obec na rok 2015.
  2. Schválení      doplnění řádu školy v souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků.
  3. Pravidla      pro hodnocení chování.

 

 

Závěry:

  1. Projednali      jsme rozpočet obce na rok 2015.
  2. Schválili      jsme doplnění řádu školy v souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků      – viz příloha.
  3. Schválili      jsme hodnocení chování slovně do žákovských knížek – viz. příloha.

 

 

V Borech dne 8.12.2014

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš