V pátek 22. listopadu 2013  navštívili žáci 9. ročníku v hodině anglického jazyka své spolužáky z 1. stupně. Tentokrát se ocitli v roli učitelů. Jejich úkolem bylo procvičit dosavadní znalosti třeťáků a naučit je novou slovní zásobu. Úkolu se zhostili jako opravdoví pedagogové. Po celou dobu mluvili co nejvíce anglicky. Vyzkoušeli si různé metody práce jako sluchový diktát, pantomimu, dialog a výklad nového učiva pomocí obrázků. Jak žáci devátého, tak žáci třetího ročníku hodnotili hodinu kladně. Po celou dobu panovala ve třídě příjemná a tvůrčí atmosféra. 

 

 

 Celá galerie

 

 

P.uč. Aubusová a Němcová