Úvodní zasedání školské rady dne 24.2.2015

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Jana Kujalová, František Eliáš

 

Omluveni: Pavel Vávra

 

 

Program:

 1. Úvod, představení členů, program jednání
 1. a.       představení členů
 2. b.      program jednání
 3. c.       předání zápisu o volbě do školské rady
 4. a.       výpis ustanovení týkající se ŠR byl předán členům
  1. a.       seznámení s předchozím, návrhy, změny
 5. a.       svolává zasedání školské rady, připravuje program
  1. a.       zapisovatel – písemné záznamy z jednání, usnesení
 1. Zákonné normy školské rady – Školský zákon
 1. Jednací řád školské rady
 1. Volba předsedy
 1. Další funkce
 1. Různé – alergeny ve školní jídelně, poměr čerstvých surovin a polotovarů při přípravě pokrmů
 2. Kontaktní adresy, telefony, e-maily
 3. Stanovení termínu příštího zasedání

 

 

Závěry:

 1. Byla podána informace o zákonných normách školské rady.      
 2. Jako předseda byla jednohlasně zvolena Jana Benešová.
 3. Zapisovatelem byla zvolena Věra Musilová.
 4. Byl schválen jednací řád školské rady.
 5. Prodiskutovali jsme zápis alergenů na jídelníčku, umístění informací na internetových stránkách školy. Ředitel školy prověří poměr čerstvých surovin a polotovarů při přípravě pokrmů.
 6. Schůzky budou svolávány dle aktuální potřeby.

 

 

V Borech dne 24.2.2015

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš