Zasedání školské rady dne 25.3.2015

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Jana Kujalová, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Program:

  1. 1.      Doplnění školního vzdělávacího programu – výuka plavání
  2. 2.      Předání informací ohledně polotovarů ve školní jídelně od září do února.

 

 

Závěry:

  1. 1.      Vyjádřili jsme se k doplnění ŠVP výukou plavání. Výuka plavání bude realizována dle metodického pokynu MŠMT ve dvou po sobě jdoucích ročnících 1. stupně ZŠ v minimálním rozsahu 20 vyučovacích hodin v jednom ročníku.
  2. 2.      Seznámili jsme se s podklady od vedoucí školní jídelny o množství polotovarů ve školní jídelně.

 

V Borech dne 25.3.2015

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš