Zasedání školské rady dne 8.10.2015

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, František Eliáš

 

Omluveni: Pavel Vávra, Vladimír Homola

 

 

 

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok 2014-2015
  2. Projednání změn v ŠVP od školního roku 2015/2016
  3. Projednání  a schválení dodatku č.2 školního řádu 

Závěry:

  1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
  2. Projednali jsme změny v ŠVP od školního roku 2015/2016.
  3. Schválili jsme dodatek č. 2 školního řádu.

 

 

V Borech dne 8.10.2015

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš