Koncem měsíce dubna si žáci ze třetí třídy vybrali téma ČARODĚJNICE. Pracovali s modelovací hmotou, také si udělali strašidelnou pavoukovu čelenku. Práce se jim dařila.