V dubnu jsme se žáky sedmého a devátého ročníku navštívili úpravnu vody Mostiště. Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o průběhu úpravy přehradní vody na vodu pitnou. Prošli jsme se i po hrázi přehrady Mostiště, kde nám pan hrázný Hezina prozradil množství zajímavostí týkajících se přehrady, její stavby i rekonstrukce hráze.                                                    V. Musilová, L. Zikmundová

 

Přehrada Mostiště

Foto zde

   
   

Kalendář akcí  

Jarní prázdniny
pondělí 26.02.2018
00:00
- 00:00 hod.
Bruslení
úterý 06.03.2018
09:30
- 12:20 hod.