Závěr školního roku je tradičně spojen se školními výlety. Nejinak je tomu i v naší škole, a proto se 30. května vydala 1., 2., 3. a 4. třída do zábavního parku Permonium v Oslavanech. Toto unikátní centrum se nachází nedaleko Brna a je zakomponováno do areálu oslavanského dolu Kukla. Program nabízí zábavnou formou zážitky spojené s historií a technologií těžby černého uhlí.

 

     Mladší děti zachraňovaly ztraceného permoníka, cestou musely hledat různé symboly a přitom zdolat nástrahy v podobě několika labyrintů, temné sopky, pralesa, rourového pole a dalších. Za záchranu skřítka je čekala odměna v podobě permoníkovy medaile. Týmy starších dětí čekal program nazvaný Magic Permon I.level. Princip této hry spočíval v plnění úkolů vědomostních, dovednostních, fyzických a adrenalinových, které jsou zadávány pomocí veršovaných indicií. Týmy se také musely potýkat s nástrahami labyrintů, pralesa, sopky a štoly. Odměnou jim byla malá soška permoníka.  Děti projevily svou šikovnost, důvtip a fyzickou zdatnost, za což jim patří velká pochvala. Na závěr jsme se všichni občerstvili a někteří se osvěžili v důlním jezírku. Potom nás čekala cesta domů.       P. Němcová, M. Chalupa, J. Benešová, L. Kučerová, D.Havelková