Žáci z volitelného předmětu dílny tvořivosti - redakce připravili II. díl videozpráv.